Danh sách học sinh các lớp niên khóa 1997 - 2000

Captainjack

New Member
Danh sách lớp D2/CVA - 1997/2000:

Giáo viên chủ nhiệm:
- Thầy Vũ Quyết Hưng dạy môn Lý năm lớp 10
- Cô Nguyễn Lan Anh dạy môn Văn năm lớp 11 và 12

Tổ 1:
- Bàn 1: Hoàng Công Hòa (Hòa thân tổ trưởng tổ 1) & Phạm Quang Huy (Trọc phú)
- Bàn 2: Đào Đức Kiên (Kiên xu/Kiên xặc) & Nguyễn Ngọc Lân (Lân mồn)
- Bàn 3: Đoàn Đức Anh (cụ ky) & Nguyễn Quang Hưng (Hưng cô đơn new)
- Bàn 4: Tạ Duy Khánh (Cuội bò) & Bùi Minh Ngọc (Thủ quĩ)
- Bàn 5: Trần Hiển Trung (Trung tử) & Lý Quốc Chính (Cây rượu nhân dân new)

Tổ 2:
- Bàn 1: Bùi Quang Đạt (Đạt sẹo) & Nguyễn Hoàng Linh (Linh cẩu, tổ trưởng tổ 2)
- Bàn 2: Đặng Thu Hiền (Doraemon) & Lê Thị Bích Ngọc (Bim Bim, bí thư chi Đoàn)
- Bàn 3: Nguyễn Trần Ngọc Anh (bé con) & Trần Thị Hồng Thủy (bé bự/voi còi/Thủy cồ Colombo)
- Bàn 4: Vũ Quang Huy (Huy cóc) & Nguyễn Duy Hùng (Khỉ độc, Húng toàn thân lý Xoằn new)
- Bàn 5: Đỗ Việt Thắng (Thắng trố) & Nguyễn Thạc Nam (khạc nhổ)

Tổ 3:
- Bàn 1: Nguyễn Thanh Đức (rất tiếc đã đi xa) & Nguyễn Xuân Dũng (Dũng ti/Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin)
- Bàn 2: Nguyễn Sơn Lâm (Chúa sơn lâm) & Lê Dũng Cường (Cường đua xe)
- Bàn 3: Lê Thế Thắng (Lớp trưởng/TYPN/T con) & Nguyễn Đỗ Tâm (Tâm Thần điêu đại bịp new)
- Bàn 4: Nguyễn Hồng Việt (Việt đỉnh/ Minh bụ), Ngô Đặng Quí Dương (Dương khọm/ Du kích Campuchia new)
- Bàn 5: Phạm Hoài Văn (Tháp tử Văn Vênh, tổ trưởng tổ 3), Trương Quang Việt (Việt cồ)

Tổ 4:
- Bàn 1: Lê Anh Quang (Quang tuần hoàn, bác sĩ, thứ trưởng bộ văn hóa thông tin) & Trịnh Minh Công (Công lu, Công lặc)
- Bàn 2: Vũ Tuấn Trung (Ku-Trung-Te, Trung tình) & Nguyễn Linh Tùng (Tùng trinh, đệ nhị đua xe)
- Bàn 3: Nguyễn Hoàng Hà (Hà cột) & Bùi Ngọc Nam (Nghiện, Axilanh và cây đèn bàn new)
- Bàn 4: Nguyễn Khắc Thịnh (Thịnh tu nhân tạo) & Hồ Huy Thái (Thái giám/dối/dò/dụt....)
- Bàn 5: Hoàng Thái Sơn (Sơn cù) & Nguyễn Việt Dũng (Dũng Loan, tổ trưởng tổ 4)

1 vài chiến tích nổi bật của lớp:

- Lớp đầu tiên và duy nhất biết đến CHUỒNG CỌP của CVA (không hiểu các thế hệ đàn em đi sau có hiểu CHUỒNG CỌP là gì không nữa)
- Lớp được vinh dự tiếp đón thầy hiệu trưởng nhiều nhất và trong phần lớn các trường hợp gặp gỡ đều được gửi khẩn cấp xuống sân trường.
- Lớp có các anh hùng tìm ra thủ phạm giấu nồi cơm điện của thầy GDCD
- Lớp duy nhất được vinh dự nhận thư của Anh Mão, Tổng giám thị lừng danh một thời.
- Tất cả các thành viên đều có biệt danh! (vì có cả Bộ trưởng lẫn thứ trưởng bộ văn hóa thông tin cơ mà)

Update lần 4.

CJ.
 
Top