Đăng ký

Please leave this field blank.
Required
Đây là tên hiển thị ở mỗi bài viết của bạn. Bạn có thể dùng bất cứ tên nào mình muốn. Một khi đã đặt thì không thể đổi.
Please leave this field blank.
Required
Please leave this field blank.
Required
Entering a password is required.
Required
Bạn hãy ghi rõ họ và tên đầy đủ bằng tiếng Việt
Bạn đã hoặc đang học trường THPT chất lượng cao Chu Văn An
Lớp học cấp 3 của bạn (Ngoài CVA: Chỉ nhập tên lớp, không nhập khối. VD: A17, Anh1)
Hướng dẫn:
- Năm nhập trường 2001, năm ra trường 2004 -> Khóa học 01-04.
- Cấp 2: cũng tương tự như trên.
Trường cấp 3 của bạn
Required
- Yêu cầu chỉ điền năm TỐT NGHIỆP CẤP 3 (HighSchool)
- Xin KHÔNG điền năm sinh, năm tốt nghiệp cấp 2, tốt nghiệp đại học
- Nếu bạn đang học cấp 2, ước tính năm sẽ học xong CẤP 3
Ví dụ:
Nếu năm 2006,
- bạn đang học lớp 10, năm tốt nghiệp là 2009
- bạn đang học lớp 8, năm tốt nghiệp lớp 12 là 1011
Địa chỉ trường cấp 3 của bạn (thành phố) Trường cấp 3 của bạn ở Tỉnh/Thành phố nào? Nếu bạn học tại Việt Nam, xin chọn tên thành phố trong danh sách bên dưới.
Đât nước mà bạn đang sống
Địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn (*không hiện trong trong hồ sơ *)
Thành phố bạn đang sống
Tiểu bang/Tỉnh thành mà bạn đang sống
Mã sô (ZIP) của thành phố
Số điện thoại của bạn. (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Địa chỉ email có thể liên lạc, trong trường hợp email chính trục trặc (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Nơi công tác/học tập hiện tại của bạn
Địa chỉ cơ quan hoặc trường học của bạn
Lớp học cấp 2 của bạn
Trường học cấp 2 của bạn
Địa chỉ trường cấp 2 của bạn (thành phố)
Tên trường đại học bạn đã/đang học
Địa chỉ trường đại học của bạn (thành phố)
Năm bạn tốt nghiệp đại học (1995, 1999, 2001 ... )
Bằng cấp cao nhất bạn đã đạt được (học sinh, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ ...)
Required
Top