Danh sách học sinh các lớp niên khóa 1987 - 1990

Grenouille_vert

Moderator
Danh sách lớp E niên khóa 1987-1990

01. Lê Hiếu (Lớp trưởng)
02. Hồ Đức (Bí thư)
03. Phạm Thu Hương
04. Lê Thanh Bình
05. Nguyễn Quốc Cường 15/10/73
06. Nguyễn Tuấn Nghĩa 15/10/73
07. Lê Quang Toàn 29/04/73
08. Phạm Thu Hằng
09. Cù Ngọc Hùng
10. Phan Thu Hương
11. Bùi Hương Thủy ( Thư ký)
11. Nguyễn Hương Thủy
12. Trần Đăng Khoa
13. Nguyễn Thu Thủy A
14. Nguyễn Thái Bình
15. Đinh Thanh Bình
16. Nguyễn Minh Châu
17. Bùi Hồng Liên
18. Trần Thị Hòa

Giáo viên chủ nhiệm : thầy Đỗ Thu Phong

Hẹn khi khác post tiếp có đủ số đt, ngày tháng năm sinh
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top