Mục lục và hướng dẫn (xin các bạn đọc trước khi xem hoặc post bài)

Grenouille_vert

Moderator
Tuy danh sách học sinh các lớp cũng không nhiều, nhưng GV xin làm một mục lục ngắn gọn để các bạn dễ tham khảo:

Danh sách học sinh niên khoá :

01. Khoá 2006 - 2009. (D1, D3, D4, F1, S, A1, A2, A5, A7)
02. Khoá 2005 - 2008. (A3, A5, D7, D8, D9, F2)
03. Khoá 2004 - 2007. (D1, D3, D4, D5, D8, A2, A3, A6, A7, F)
04. Khoá 2003 - 2006. (D1, D2, D3, S, A4)
05. Khoá 2002 - 2005. (D2, S)
06. Khoá 2001 - 2004. (D1, D4, A3)
07. Khoá 2000 - 2003. (D1, A1, A2, F)
08. Khoá 1999 - 2002. (D1, D2, F, A1, A2)
09. Khoá 1998 - 2001. (A1)
10. Khoá 1997 - 2000. (D2)
11. Khoá 1996 - 1999. (D1, A4)
12. Khoá 1995 - 1998. (D3)
13. Khoá 1994 - 1997. (D3, A3, A10)
14. Khoá 1993 - 1996.
15. Khoá 1992 - 1995.
16. Khoá 1991 - 1994. (D1)
17. Khoá 1990 - 1993.
18. Khoá 1989 - 1992.
19. Khoá 1988 - 1991.
20. Khoá 1987 - 1990. (E)

Danh sách học sinh cấp II Chu Văn An niên khoá :

1. 1996 - 1999 (A1)

Danh sách lớp học các niên khoá.
 

Grenouille_vert

Moderator
Như các bạn đã thấy thì hiện giờ danh sách thiếu rất nhiều. Rất mong các bạn mỗi người một tay giúp forum hoàn thành Danh sách học sinh Chu Văn An để sau này chúng ta có thể tiện tra cứu, tìm người. Với một danh sách đầy đủ chúng ta có thể tiến tới thêm ảnh đại diện, thêm thông tin cá nhân và tình trạng hiện thời của từng học sinh Chu Văn An, hay là một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về học sinh Chu Văn An qua các thời kì.

Để post danh sách, xin các bạn làm theo mẫu sau:

Danh sách lớp ... niên khoá ...

Thứ tự - Họ và tên - Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yy)

Giáo viên chủ nhiệm : thầy/cô ...

Nếu các bạn có thông tin khác có thể bổ sung vào đằng sau 2 thông tin chính kể trên.

Các bạn có gì thắc mắc về danh sách, yêu cầu sửa đổi, xin post vào topic này, gửi private message cho GV hoặc gửi email cho GV theo địa chỉ : [email protected]. Nếu các bạn chỉ có danh sách giấy và không có thời gian đánh, xin hãy scan hoặc chụp ảnh kĩ thuật số (cách này đơn giản và nhanh nhất) rồi gửi email cho GV, chúng tôi sẽ type lại và post lên hộ các bạn.

Hy vọng các bạn cùng đóng góp để xây dựng diễn đàn.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top