Danh sách học sinh các lớp niên khóa 2005 - 2008

HaThu

Member
Danh sách lớp A5 niên khoá 2005 -2008

01. Phạm Kim Anh 7340288
02. Nguyễn Ngọc Anh 7160783
03. Hoàng Phương Anh 8722001
04. Nguyễn Thế Anh 8239487
05. Nguyễn Tuấn Anh A 8472557
06. Nguyễn Tuấn Anh B 7166650
07. Nguyễn Tuấn Anh C 7611746
08. Nguyễn Minh Chi 7848283
09. Nguyễn Trấn Đan 8734930 Lớp trưởng
10. Đặng Hoàng Giang 8430797 Lớp phó kỉ luật
11. Trần Hoàng Hải 5654106
12. Trần Thúy Hạnh 8801963
13. Vũ Thúy Hạnh 7610314
14. Lê Ngọc Hân 7543475
15. Trương Lê Hoàng 8310360
16. Nguyễn Mạnh Hoàng 8327063
17. Trần Huy Hùng 7542380
18. Lê Mạnh Hùng 7613849 Lớp phó vệ sinh
19. Nguyễn Mạnh Hùng 7163636
20. Dương Tiến Hùng 7330803
21. Kiều Quốc Hưng 8286337
22. Bùi Minh Khánh 8529943
23. Lê Đỗ Ngọc Linh 8237349
24. Trần Minh Lộc 8236648
25. Ngô Phương Ly 5146455 Lớp phó học tập
26. Dương Tuấn Mạnh 7220154
27. Nguyễn Viết Mạnh 7572186
28. Nguyễn Hoàng Minh 8215303
29. Hồ Hoàng My 7573452
30. Đoàn Thị Trà My 8777535
31. Vũ Phương Nga 8473093
32. Nguyễn Công Hông Phong 8532750
33. Nguyễn Đức Phúc 7344430
34. Trần Anh Phương 7168662
35. Nguyễn Linh Phương 8810120
36. Phạm Sinh Phương 9421715
37. Đặng Ngọc Quang 7330785
38. Ngô Huy Quảng 7642203
39. Hoàng Hồng Quân 9870700
40. Ngô Thị Phương Thanh 5130774
41. Ngô Huy Thành 8235706
42. Nguyễn Mạnh Thắng 7164717
43. Đinh Thị Thu Thủy 7627805
44. Trần Việt Hà Thư 8691795
45. Trương Huyền Trang 7625455
46. Võ Thị Huyền Trang 7561120
47. Đoàn Thu Trang 8514395
48. Nguyễn Trọng Tú 7672251
49. Đặng Bảo Vân 8291673
50. Nguyễn Thanh Vân 7665394

Giáo viên chủ nhiệm : thầy Lê Văn Dũng
 

Ohlala

Member
Danh sách lớp D7 niên khoá 2005 -2008

01. Hoàng Nam Anh 31/05/90
02. Nguyễn Thị Kim Anh 25/10/90
03. Vương Trần Tuấn Anh 22/10/90
04. Nguyễn Tuấn Anh 26/10/90
05. Trần Vi Mai Châu 14/10/90
06. Mai Thùy Chi 29/05/90
07. Nguyễn Thùy Chi 23/09/90
08. Nguyễn Ngọc Cương 09/11/90
09. Phạm Văn Dũng 22/02/90
10. Nguyễn Thùy Dương 08/04/90
11. Phạm Anh Đào 27/09/90
12. Phan Minh Đức 05/03/90
13. Phạm Ngọc Đức 05/12/90
14. Phạm Hoàng Giang 08/09/90
15. Nguyễn Hoàng Hải 29/08/90
16. Phạm Hồng Hạnh 09/02/90
17. Nguyễn Chí Hiếu 10/03/90
18. Đỗ Huy Hoàng 13/02/90
19. Nông Thế Hoàng 14/10/90
20. Phạm Thị Thu Huyền 11/01/90
21. Trịnh Linh Hương 30/06/90
22. Nguyễn Tùng Lâm 03/01/90
23. Lê Quang Lân 07/12/90
24. Nguyễn Thị Hạnh Lê 18/11/90
25. Bùi Yến Liên 23/07/90
26. Nguyễn Anh Minh 27/09/90
27. Hồ Quang Minh 12/08/90
28. Trịnh Quang Minh 15/08/90
29. Bùi Tuấn Minh 10/01/90
30. Đỗ Vân My 29/11/90
31. Lê Nam 30/10/90
32. Dương Hải Nam 16/01/90
33. Nguyễn Thủy Nguyên 18/05/90
34. Trần Hồng Quân 27/12/90
35. Đinh Phương Thanh 31/12/90
36. Nguyễn Kỳ Thành 18/10/90
37. Lưu Minh Thành 28/09/90
38. Trần Phan Thành 08/02/90
39. Đặng Thanh Trà 24/10/90
40. Nguyễn Ngọc Hồng Trang 23/09/90
41. Vũ Thị Hạ Trang 06/06/90
42. Lê Thu Trang 27/09/90
43. Trần Thu Trang 10/01/90
44. Phạm Thùy Trang 25/08/90
45. Phạm Văn Trường 17/01/90
46. Nguyễn Tuấn Tú 09/12/90
47. Nguyễn Hoàng Tùng 13/05/90
48. Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 28/09/90
49. Trần Văn Việt 23/02/90
50. Nguyễn Anh Vũ 07/10/90
51. Nguyễn Trọng Vũ 08/08/90
52. Nguyễn Minh Yến 30/11/90


Giáo viên chủ nhiệm : Cô Đinh Lệ Thủy
 

aq_zin

New Member
Danh sách lớp F2 niên khoá 2005 - 2008

01. Nguyễn Hoàng Anh
02. Nguyễn Huy Bảo
03. Trần Xuân Bách
04. Đỗ Linh Chi
05. Trần Bảo Châu
06. Vũ Hoàng Dương
07. Đoàn Quốc Dũng
08. Nguyễn Thanh Hằng
09. Bùi Quang Huy
10. Nguyễn Thu Hương
11. Nguyễn Thu Huyền
12. Mai Linh
13. Lều Đức Linh
14. Cao Huy Long
15. Đỗ Nhật Long
16. Phạm Hương Ly
17. Đàm Thị Hà My
18. Phạm Thu Nga
19. Ngô Bảo Ngọc
20. Đỗ Thị Bảo Ngọc
21. Vũ Như Ngọc
22. Vũ Phan Ngọc
23. Hoàng Thảo Nguyên
24. Trịnh Duy Phong
25. Nguyễn Việt Phong
26. Dương Phương Phương
27. Trần Anh Quân
28. Trần Xuân Quỳnh
29. Nguyễn Anh Tú
30. Phạm Xuân Tùng
31. Nguyễn Phương Thảo
32. Hồ Ngọc Minh Trang
33. Trần Đức Văn

Giáo viên chủ nhiệm :cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
Danh sách lớp D8 niên khoá 2005 - 2008

01. Bùi Việt Anh 21/07/1990 Nam
02. Trần Tuấn Anh 24/10/1990 Nam
03. Nguyễn Hải Anh 04/02/1990 Nữ (đã chuyển đi)
04. Nguyễn Thị Linh Chi 21/10/1990 Nữ
05. Lê Thị Khánh Chi 21/04/1990 Nữ
06. Nguyễn Mạnh Cường 23/01/1990 Nam
07. Nguyễn Hồng Diệp 19/09/1990 Nữ
08. Phó Đức Dũng 19/03/1990 Nam
09. Hồ Hũng Dũng 15/06/1990 Nam
10. Nguyễn Quỳnh Giang 06/09/1990 Nữ
11. Nguyễn Thu Hà 24/05/1990 Nữ
12. Nguyễn Thị Thúy Hà 14/11/1990 Nữ (mới chuyển vào)
13. Nguyễn Quốc Hoàng 07/09/1990 Nam
14. Nguyễn Quang Huy A 16/09/1990 Nam
15. Nguyễn Quang Huy B 01/12/1990 Nam
16. Bùi Thu Hương 11/04/1990 Nữ
17. Nguyễn Lan Hương 11/07/1989 Nữ (mới chuyển vào)
18. Nguyễn Thu Hương 05/12/1990 Nữ (mới chuyển vào)
19. Tạ Thu Hương 16/09/1990 Nữ
20. Chu Ngọc Khánh 22/12/1990 Nam (mới chuyển vào)
21. Bùi Ngọc Khánh 17/09/1990 Nam
22. Nguyễn Thùy Linh 27/10/1990 Nữ
23. Vũ Diệu Linh 13/06/1990 Nữ
24. Dương Duy Long 02/04/1990 Nam
25. Nguyễn Văn Long 27/02/1990 Nam (đã chuyển đi)
26. Vũ Anh Long 02/02/1989 Nam (mới chuyển vào)
27. Vũ Bảo Long 12/08/1990 Nam
28. Nguyễn Phan Luân 22/02/1990 Nam
29. Đinh Hoàng Minh 16/02/1990 Nam
30. Vũ Dương Minh 19/02/1990 Nam
31. Vũ Quang Nam 17/06/1990 Nam
32. Nguyễn Thúy Nga 23/06/1990 Nữ
33. Lương Minh Ngọc 20/10/1990 Nữ
34. Trịnh Tuấn Ngọc 08/08/1990 Nữ (đã chuyển đi)
35. Vũ Thị Hạnh Nguyên 29/09/1990 Nữ
36. Thái Vân Nhã 05/11/1990 Nam
37. Đỗ Tuyết Nhung 12/03/1990 Nữ
38. Đinh Hải Ninh 16/11/1990 Nam
39. Nguyễn Thị Hiền Ninh 12/12/1990 Nữ
40. Nguyễn Văn Phong 10/09/1990 Nam
41. Nguyễn Hồng Quân 25/09/1990 Nam
42. Bùi Tấn Sơn 15/07/1990 Nam
43. Mai Hoàng Thành 25/04/1990 Nam
44. Nguyễn Minh Thành 10/09/1990 Nam
45. Lý Thu Thủy 07/07/1990 Nữ
46. Lê Minh Trang 19/02/1990 Nữ
47. Lê Thị Minh Trang 21/08/1990 Nữ
48. Lê Thu Trang A 08/05/1990 Nữ
49. Lê Thu Trang B 23/11/1990 Nữ
50 Nguyễn Ngọc Tú 10/08/1990 Nam
51. Lê Minh Tuấn 28/12/1990 Nam
52. Nguyễn Anh Tuấn 03/07/1990 Nam
53. Nguyễn Công Tuấn 31/08/1990 Nam
54. Trịnh Việt Vương 01/07/1990 Nam

Giáo viên chủ nhiệm : Thầy Đỗ Thanh Bình
 

Lucifer

Active Member
Danh sách lớp D9 niên khoá 2005 - 2008

Danh sách lớp D9 niên khóa 2005 - 2008

01. Hoàng Diệu Anh 29/08/90
02. Lê Bảo Anh 28/09/90
03. Nguyễn Quốc Anh 09/03/90
04. Lưu Tuấn Anh 02/12/90
05. Nguyễn Thị Thảo Anh 27/05/90
06. Nguyễn Tuấn Anh 25/02/90
07. Ngô Diệu Anh 05/12/90
08. Chu Mai Anh 10/11/90
09. Lê Tuấn Anh 01/07/90
10. Trần Cường 14/05/90
11. Hoàng Tiến Đức 02/07/90
12. Dương Tiến Đức 26/09/90
13. Nguyễn Trung Đức 27/01/90
14. Hà Minh Huy 19/12/90
15. Lê Quang Huy 14/07/90
16. Nguyễn Thu Huyền 18/07/90
17. Lê Thanh Huyền 26/03/90
18. Nguyễn Khắc Hưng 23/12/90
19. Hồ Phương Thái Hà 04/11/90
20. Dương Ngọc Khánh 12/01/90
21. Trần Thùy Linh 05/09/90
22. Phạm Ngọc Linh 02/11/90
23. Hồ Hải Long 06/08/90
24. Trần Thị Trang Ly 04/06/90
25. Phạm Anh Minh 08/02/90
26. Nguyễn Hà My 02/11/90
27. Nguyễn Trà My 26/10/90
28. Lê Xuân Nghĩa 20/08/90
29. Lê Thị Ngọc Oanh 25/08/90
30. Tạ Chi Phi 28/02/89
31. Trần Thị Thu Phương 13/08/90
32. Nguyễn Thế Phương 13/09/90
33. Lê Tuấn Phương 12/07/90
34. Nguyễn Minh Phương 02/06/90
35. Phan Đỗ Phúc 04/10/90
36. Nguyễn Nhật Quang 17/04/90
37. Trần Thanh Tâm 09/01/91
38. Hoàng Kim Thoa 09/11/90
39. Vũ Anh Thơ 07/04/90
40. Nguyễn Anh Thư 10/02/90
41. Nguyễn Thị Huyền Thương 20/10/90
42. Hoàng Minh Thái 21/02/90
43. Dương Hồng Thạch 28/08/90
44. Nguyễn Đắc Thành 08/07/90
45. Ngô Quốc Thắng 27/06/90
46. Phan Trọng Thắng 27/11/90
47. Lê Hồng Trang 05/03/91
48. Nguyễn Thị Thu Trang 30/06/90
49. Hoàng Minh Trâm 28/01/90
50. Vũ Hoàng Tuấn 25/05/90
51. Lê Anh Tùng 16/06/90
52. Nguyễn Minh Tú 06/12/90
53. Phạm Thanh Vân 13/06/90
54. Đặng Tuấn Vũ 14/03/90

4 bạn chuyển vào lớp 11:
01. Chu Mai Anh
02. Lê Xuân Nghĩa
03. Nguyễn Đắc Thành
04. Phan Trọng Thắng

Giáo viên chủ nhiệm : thầy Đặng Việt Hà
 
Danh sách lớp A3 niên khoá 2005 - 2008

01. Bùi Quốc Anh
02. Bùi Quỳnh Anh
03. Lê Vân Anh
04. Nguyễn Thị Vân Anh
05. Nguyễn Bách
06. Phùng Yến Chi
07. Phí Ngọc Duy
08. Phùng Vũ Nhật Duy
09. Lê Anh Duy
10. Vương Kim Dung
11. Nguyễn Tuấn Dũng
12. Kiều Hải Đăng
13. Nguyễn Chí Hiếu
14. Phạm Bích Hạnh
15. Phạm Thị Việt Hạnh
16. Âu Thị Mỹ Hạnh
17. Nguyễn Thị Minh Hạnh
18. Hà Huy Hùng
19. Chu Bá Hùng
20. Đào Duy Hùng
21. Đoàn Ngọc Lan
22. Ngô Ngọc Lan
23. Đoàn Thị Thuỳ Linh
24. Nguyễn Thị Thuỳ Linh
25. Phạm Hoàng Linh
26. Nguyễn Thanh Loan
27. Nguyễn Thanh Long
28. Nguyễn Quỳnh Nga
29. Nguyễn Kim Ngân
30. Đào Bích Ngọc
31. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
32. Lương Tuyết Phượng
33. Chu Minh Quang
34. Nguyễn Đình Quân
35. Chu Công Sơn
36. Đặng Phương Thanh
37. Nguyễn Minh Thành (A)
38. Nguyễn Minh Thành (B)
39. Trần Tiến Thành
40. Bùi Quỳnh Trang
41. Phạm Lan Thanh Trang
42. Vũ Minh Trang
43. Đỗ Hoàng Trung
44. Trần Hải Trung
45. Trần Quang Tuấn
46. Đỗ Minh Tuấn
47. Nhữ Thanh Tùng
48. Nguyễn Thanh Tùng
49. Trần Đăng Tú
50. Nguyễn Hồng Vân

Mới chuyển vào 11 : Phạm Việt Anh và Tào Duy Linh
Mớ chuyển đi 11 : Bùi Quỳnh Trang

Giáo viên chủ nhiệm : cô Nguyễn Thị Kim Hoa
 

buibichphuong

New Member
Danh sách lớp D5 niên khóa 2005 - 2008


HỆ 7 NĂM:
1. Nguyễn Lê Duy Anh (nam)
2. Nguyễn Thị Ngọc Anh (nữ)
3. Hoàng Thanh Bình (nữ)
4. Cao Xuân Duy (nam)
5. Nguyễn Đỗ Minh Hằng (nữ)
6. Vũ Minh Hằng (nữ)
7. Lê Hoàng Liên (nữ)
8. Trịnh Ngọc Linh (nam)
9. Trần Minh Ngọc (nữ)
10. Bùi Bích Phương (nữ)
11. Hoàng Mai Phương (nữ)
12. Nguyễn Minh Quân (nam)
13. Bùi Mai Trang (nữ)
14. Trần Vũ Quỳnh Trang (nữ)
15. Phạm Ngọc Trâm (nữ)
16. Trần Thanh Tùng (nam )
17. Nguyễn Tuấn Vũ (nam)

HỆ 3 NĂM:
18. Vũ Ngọc Anh (nữ)
19. Vũ Phương Anh (nữ)
20. Lê Thùy Dương (nữ)
21. Phạm Hồ Điệp (nam)
22. Nguyễn Duy Hùng (nam)
23. Tạ Quang Linh (nam)
24. Đào Việt Nga (nữ)
25. Nguyễn Văn Nguyên (nam)
26. Nguyễn Mạnh Quân (nam)
27. Trần Huyền Thương (nữ)
28. Bùi Thu Trang (nữ)
29. Vũ Hoàng Trung (nam)
30. Phùng Thanh Tùng (nam)

Giáo Viên Chủ Nhiệm: cô Phạm Thị Kim Oanh
 

tunglam0508

New Member
Danh sách lớp S niên khóa 2005-2008
1.Nguyễn Phương Anh (du học)
2.Nguyễn Hoàng Xuân Anh (chuyển vào đầu lớp 11)
3.Trần Song Bách
4.Nguyễn Hà Châu
5.Trần Bảo Chung (LT)
6.Nguyễn Hương Diệu
7.Cao Bích Diệp (chuyển vào giữa lớp 10)
8.Phan Thanh Đức
9.Nguyễn Hương Giang (cựu LT)
10.Vũ Hoàng Hải
11.Lê Minh Hải
12.Phạm Minh Hằng
13.Hoàng Thu Hằng
14.Đỗ Đức Hòa (chuyển vào giữa lớp 10)
15.Nguyễn Hoàng
16.Nguyễn Vũ Hoàng
17.Kiều Xuân Kiên
18.Nguyễn Trần Tùng Lâm
19.Dương Duy Linh
20.Ngô Phương Linh
21.Hoàng Yến Linh (BT)
22.Phạm Giang Lương
23.Nguyễn Hương Ly (chuyễn vào đầu lớp 11)
24.Nguyễn Hạnh Mai
25.Trần Bình Minh
26.Nguyễn Huyền My
27.Lê Hoàng Nam
28.Trịnh Trường Nam
29.Nguyễn Thị Thu Ngân
30.Nguyễn Hồng Ngọc
31.Hoàng Minh Ngọc (chuyển vào đầu lớp 11)
32.Đỗ Hồng Nhung
33.Nguyễn Hồng Phong
34.Đỗ Hồng Quân
35.Nguyễn Minh Thu
36.Nguyễn Thu Trang
37.Nguyễn Thị Thu Trang
38.Lương Thanh Tú (du học) (cựu BT)
39.Phạm Thanh Tùng
40.Cao Hoàng Yến (du học)
Giáo viên chủ nhiệm : Hoàng Thị Lan Hương
 
Danh sách lớp A2 niên khóa 2005-2008

A2 năm lớp 10 có 48 mem,lớp 11 thì bạn Nguyễn Anh Hào phải chuyển đi,lớp được đón thêm 3 thành viên mới->ĐẠI GIA ĐÌNH A2 có 50 thành viên:Người lái đò:Thầy Nguyễn Đức Hậu 123 Tôn Đức Thắng.5111863.0912003082

1)Nguyễn Đức Anh20/10
2)Nguyễn Thị Hải Anh4/10
3)Phan Thị Lan Anh17/9
4)Lê Nguyên Anh7/3
5)Trần Minh Châu16/5
6)Nguyễn Hùng Cường13/4
7)Phùng Chí Dũng2/5
8)Quách Tuấn Đức1/9
9)Nguyễn Thị Thu Hà10/3
10)Nguyễn Thúy Hà 24/1
11)Nguyễn Minh Hải 29/5
12)Nguễn Sơn Hải 27/2
13)Hoàng Minh Hằng 6/8
14)Thái Trung Hiếu 1/11
15)Hoàng Vũ Hiệp(new member)D7
16)Nguyễn Khánh Hoàng 25/4
17)Bùi Duy Hùng 20/12
18)Nguyễn Hương Huyền 18/1
19)Nguyễn Thu Huyền 16/2
20)Vũ Thanh Hương 18/2
21)Luyện Thu Hương 16/2
22)Lương Tùng Linh 31/12
23)Lê Vũ Linh 16/11
24)Đỗ Hải Long 8/10
25)Nguyễn Hoàng Long 18/4
26)Nguyễn Văn Long(new member)D8 27/2
27)Đỗ Thị Lê Mai 13/5
28)Dương Hoàng Minh 7/12
29)Nguyễn Tuấn Minh 4/10
30)Hoàng Vũ Diễm My(new member)Lạng Sơn 29/10
31)Phan Tuyết Nga 27/7
32)Phạm Trọng Nghĩa 20/7
33)Nguyễn Minh Ngọc 9/4
34)Nguyễn Hà Phương 9/9
35)Đỗ Lan Phương 3/5
36)Nguyễn Mai Phương 23/5
37)Nguuyễn Hồng Quang 29/1
38)Hồ Tiến Thành 14/2
39)Nguyễn Thị Thu Thảo 17/7
40)Nguyễn Minh Thu 19/12
41)Nguyễn Thị Hoài Thu 11/8
42)Đào Minh Tiến 31/7
43)Lê Phú Toàn 16/12
44)Võ Hồng Trang 25/1
45)Phạm Hương Trang 20/6
46)Phan Thị Phương Trang 14/8
47)Nguyễn Thùy Trang 28/2
48)Phan Huy Trung 24/11
49)Nguyễn Anh Tuấn 4/9
50)Hoàng Đình Vũ 23/5
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top