Adobe Zii CC 2020

Adobe Zii CC 2020 5.1.8

Từ bản Adobe Zii 5.0.0 thì Adobe Zii chỉ tìm và diệt các bản 2020 nên nhấn Patch or Drag không ảnh hưởng đến các bản CC 2019 đang cài sẵn.

Download:
https://ouo.io/V7r1WTr
http://gestyy.com/w9syiP

Latest updates

  1. 5.1.8

    Adobe Acrobat DC v20.006.20034 Adobe Animate 2020 v20.0.2 Adobe Bridge 2020 v10.0.3 Adobe...
Top