Danh sách học sinh các lớp niên khóa 1995 - 1999 (cấp II)

Grenouille_vert

Moderator
Danh sách lớp A1 niên khoá 1996 - 1999

01. Bùi Hoàng Anh 28/03 (lớp trưởng)
02. Đặng Thế Anh 08/09
03. Nguyễn Ngọc Chi 26/07
04. Nguyễn Trung Chính 05/03
05. Nguyễn Minh Đức 04/04
06. Luyện Thanh Hải 27/03
07. Nguyễn Mạnh Hiền 02/04
08. Nguyễn Hoàng Hiệp 09/11
09. Đặng Vũ Hiệp 29/06
10. Lê Huy 24/04
11. Nguyễn Tăng Khánh 29/07
12. Nguyễn Nguyên Khôi 30/11
13. Nguyễn Tường Lân 08/05
14. Phạm Hoàng Liên 07/02
15. Đỗ Duy Linh 01/12
16. Mai Đình Minh 14/01
17. Nguyễn Đức Minh 15/08
18. Tôn Nữ Nguyệt Minh 10/10 (chi đội trưởng)
19. Ngô Ngọc Nam 09/03
20. Mai Thanh Phong 29/04
21. Nguyễn Duy Phúc 05/11
22. Phạm Mai Phương 05/12
23. Tạ Minh Phương 27/10
24. Nguyễn Việt Phương 29/09
25. Phạm Quang 18/02
26. Nguyễn Huy Sơn 12/09
27. Nguyễn Thanh Sơn 19/02
28. Vũ Phương Thảo 20/08
29. Nguyễn Khánh Thuỷ 11/01
30. Vũ Thu Thuỷ 06/01
31. Lê Quỳnh Trang 14/05
32. Điều Xuân Trung 22/05
33. Nguyễn Thành Trung 07/07
34. Phan Anh Tuấn 12/05
35. Thái Trần Anh Tuấn 23/02
36. Trần Hoàng Tùng 16/02
37. Đặng Minh Tú 26/09
38. Nguyễn Panh Tuya 31/03
39. Phạm Quang Vinh 15/08
40. Lê Quang Vũ 21/12

Giáo viên chủ nhiệm : thầy Nguyễn Đỗ Tín (30/9)
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top