KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GD&ĐT THỦ ĐÔ (10/1954-10/2014)

lion

Moderator
Staff member
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Hướng tới kỷ niệm 60 năm Thành lập Ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô (10/1954-10/2014) nhằm tuyên truyền tới các đơn vị trường học, các thế hệ CBGV,NV, học sinh và nhân dân Thủ đô về ngành GD&ĐT Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.
- Khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD&ĐT Thủ đô.
- Tôn vinh, biểu dương tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành GD&ĐT Thủ đô trong 60 năm qua các thời kỳ.
- Các đơn vị trong toàn Ngành tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với kết quả cao nhất chào mừng 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô.
II. NỘI DUNG:
1. Chủ đề cuộc thi:
Viết về thầy cô, về nhà trường, các kỷ niệm, ký ức, dấu ấn ngành nghề sâu sắc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của đơn vị, của ngành GD&ĐT Hà Nội 60 năm qua.
2. Đối tượng dự thi: Các tập thể, các đơn vị trường học, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu giáo chức ngành GD&ĐT Hà Nội, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Thủ đô.
3. Hình thức:
- Bài viết thể hiện dưới dạng văn xuôi (tùy bút, tản văn, hồi ký, phóng sự).

- Mỗi bài viết tối đa 2 nghìn từ không kể tư liệu minh họa (khuyến khích việc sưu tầm ảnh tư liệu, tư liệu minh họa).
- Không hạn chế số lượng bài viết tham gia dự thi đối với mỗi cá nhân.
- Bài dự thi khuyến khích đánh máy.
- Yêu cầu những bài viết dự thi chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm nào.

4. Nơi nhận và thời gian gửi bài dự thi:
- Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi gửi bài về Ban Tổ chức hạn cuối ngày 29/8/2014 (tính theo dấu bưu điện).
- Các đơn vị trường học, các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc 29 quận, huyện, thị xã gửi bài dự thi về phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.
- Các đơn vị trường học, các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, cựu giáo chức, sinh viên và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Hà Nội gửi bài dự thi về một trong các địa chỉ sau:
+ Công đoàn Giáo dục Hà Nội (Số 87 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
+ Tạp chí Giáo dục Thủ đô (Số 6 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
+ Email: [email protected]
(Yêu cầu font chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 14)
5. Tổ chức cuộc thi:
Ban tổ chức tiến hành:
- Sơ khảo đợt 1: Tháng 5/2014
- Sơ khảo đợt 2 và Chung khảo: Tháng 9/2014
- Tổng kết trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô tháng 10/2014.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành:
- Xây dựng Kế hoạch, Quy chế, Thể lệ cuộc thi, triển khai chỉ đạo tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi, chấm thi vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo.
- Tổ chức phát động, tổng kết trao giải cuộc thi theo kế hoạch.
2. Tạp chí Giáo dục Thủ đô, phòng Công nghệ Thông tin:
- Tuyên truyền và thông tin rộng rãi về cuộc thi qua Tạp chí Giáo dục Thủ đô và Website của Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Phối hợp chọn lọc, đăng tải các bài viết hay trên Website của Sở GD&ĐT và Tạp chí Giáo dục Thủ đô.
- Phối hợp chấm thi, trao giải cuộc thi theo phân công.
3. Phòng Kế hoạch tài chính:
Phối hợp chuẩn bị kinh phí tổ chức cuộc thi theo kế hoạch.
4. Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội:
Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô.
5. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc:
- Tổ chức phát động, tuyên truyền tới đông đảo các đơn vị nhà trường, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô.
- Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã tiếp nhận bài dự thi, thành lập Ban giám khảo chấm sơ khảo bài thi của các tập thể, cá nhân trực thuộc quận, huyện, thị xã, lựa chọn tối đa 100 bài thi xuất sắc và gửi toàn bộ số bài thi về Ban tổ chức cuộc thi của Ngành.
Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn Ngành đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top