Ai ra xứ huế(mp3) - guitar solo

Soirrab

New Member
http://www.vim-online.com/Vim_User/TDM/MuaTrenPhoHue.mp3

Ai ra xứ huế
Duy khánh
Chuyển soạn cho guitar: Đỗ Minh Thông
Trình tấu: Đỗ Minh Thông

Đỗ Minh Thông là 1 guitarrist từng nổi tiếng ở Sai Gòn đầu những năm 80, hiện đang sống và làm việc tại mĩ.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top