The guitar method in the style of Pink Floyd

BATDAN

Member
The GUITAR-METHOD in the style of Pink Floyd

:(|)Hôm nay trong khi dạo lướt megaupload, tình cờ tìm được một bài của Curt Mitchell nói về cách chơi guitar của Pink Floyd, gồm 50 bài (Riff) cả thể. Pink Floyd thì đã nói nhiều, thí dụ -> http://chuvanan.org/cva/forum/showthread.php?t=2617 nên không đi sâu, ở đây là chỉ nói về cái bài của C. Mitchell. Vì nhiều khi ở VN khó vào megaupload, mà muốn download số lượng lớn lại phải cần premium, tôi đưa lên cho những tay chơi guitar tham khảo nhá, may ra rút ra được cái gì (Còn tôi không có biết tý gì về guitar hay nhạc lý gì cả, no comment).

>:/ Nốt nhạc bài 01-25 -> Pink Floyd-Riff01-Riff26.pdf ~20,5MB
Bài 26-50 -> Pink Floyd-Riff26-Riff50.pdf ~25,4MB
Thí dụ Riff1:~:> Phăng kiểu Pink Floyd-> PINK_FLOYD_new_and_improved.pdf ~0,7MB
Thí dụ Riff1:


So hai cái bài trên và dưới, đại khái chỉ hiểu ở dưới là luyến nhiều ! Ha ha!!!
 

BATDAN

Member
@};- Video bài 01-05: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff01-05.divx ~46,1MB
Mỗi một riff được phụ họa bằng video - thí dụ riff1:


@};- Video bài 06-13: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff06-13.divx ~47,2MB

@};- Video bài 14-21: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff14-21.divx ~43,7MB

@};- Video bài 22-31: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff22-31.divx ~43,8MB

@};- Video bài 32-43: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff32-43.divx ~44,5MB

@};- Video bài 44-50: Curt Mitchell - In The Style of Pink Floyd Riff44-50.divx ~40,7MB

(%%- ) Các video đã được nén cho dễ sử dụng!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top