Trên Ta, Ta, Dưới Ta

una-rapina

Moderator
^ không hiểu
> bực mình
V MOD à, đã khóa vào rồi sao còn mở ra :|. Tôi lập topic thì tôi có quyền mở, quyền khóa. Thế nhé, mở rồi thì thôi, cho mọi người tham gia tiếp. Nhưng mà nên tôn trọng nhau một tí. :|
 

warnbomb

Member
^Chuyên là kẻ mớm mồi câu
>Tự nhiên cuồng trí thấy vui , con bạn thì ủ rũ mình thì phớ lớ
VHọc sáng hay chiều
 
Top