Tabs

rikku

Active Member
hix ! hy vọng tương lai có thể hoàn chỉnh nó thành 1 sáng tác ! một số đoạn; đặc biệt là giọng trưởng chưa biết phải xử lý thế nào. ~1,2 chỗ trong đoạn thứ cũng xử lý không được theo ý muốn .. T_T
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top