Rock Pháp

BATDAN

Member
Bài 20-XXL & Fin kết thúc chủ đề này (~95 MB). pw như cũ.

MyFa_20.zip

Có nhiều band chỉ hát tiếng mẹ đẻ (họ có lý do của họ), cho nên sự biết đến không thuận lợi như hát english. Một thí dụ, Shakira sau khi ra đĩa "Laundry Service" - đĩa đầu tiên bằng tiếng Anh - 11/2001 mới thực sự có tiếng.
 
Top