Khóa 87-90

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
chúng tôi ở lớp 12E. Ngày ấy, chưa phân ban và phân hệ nên lớp vẫn đánh theo thứ tự chữ cái A,B,C...GVCN là cô Đỗ Thu Phong- chúng tôi quen gọi ( sau khi học xong) là "Bác Phong" hay " mẹ Phong". Ai có cảm nghĩ hay kỉ niệm về cô thì post lên đây nhé.


danh sách lớp 12E niên khóa 1987- 1990
giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thu Phong
1. Lê Hiếu ( Lớp trưởng)
2. Hồ Đức ( BTCD)
3. Phạm Thu Hương
4. Lê Thanh Bình
5. Nguyễn Quốc Cường- 15/10/1973
6. Nguyễn Tuấn Nghĩa- 15/10/1973
7. Lê Quang Toàn - 29/4/1973
8. Phạm Thu Hằng
9. Cù Ngọc Hùng
10. Phan Thu Hương
11.Bùi Hương Thủy ( Thư ký)
11. Nguyễn Hương Thủy
12. Trần Đăng Khoa
13. Nguyễn Thu Thủy A
14.Nguyễn Thái Bình
15. Đinh Thanh Bình
16. Nguyễn MInh Châu
17. Bùi Hồng Liên
18. Trần Thị Hòa
Hẹn khi khác post tiếp có đủ số đt, ngày tháng năm sinh

Viết bởi Lê Quang Toàn
 

Những bài viết khác

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top