D8....Ngày...tháng...năm...

Thanks nóng nhưng nên để vào thẻ Link nhá Tú :x
Hehe để như thế này à?
HTML:
         http://www.mediafire.com/?rsm51vz6f5dqn#myfiles
Hay là thế này?
PHP:
         http://www.mediafire.com/?rsm51vz6f5dqn#myfiles
Hoặc là như vầy? CLICK HERE
Hay?
Mã:
[URL="http://chuvanan.org/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Frsm51vz6f5dqn%23myfiles"]http://www.mediafire.com/?rsm51vz6f5dqn#myfiles[/URL]
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top