• Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

D2 T0aN' T1n....mẠi z0o0o.....

Ôi thế à tớ nếu có tiền thì để tiêu rồi ai mướn ấy ôm làm chi, kẻo bạn Vũ Minh Trang lai ghen mất. Ôi tớ sợ bạn ấy đánh ghen lắm :-" Ôi Vũ Minh Trang Vũ Minh Trang