Công bố thực phẩm thường cần những gì ở đâu

yeulamgi

Member
Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm thường đều đã biết tới quy định cần phải đăng ký công bố trước khi lưu hành sản phẩm, tuy nhiên không phải ai cũng biết thủ tục, giấy tờ để đăng ký công bố thực phẩm thường cần những gì và làm sao để nhanh gọn lẹ. Trong chủ đề này chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu chúng rõ hơn.

Như chúng ta đã biết, theo quy định của Bộ y tế tất cả thực phẩm đều phải tiến hành công bố rõ ràng với cơ quan nhà nước trước khi lưu hành trên thị trường, bao gồm cả thực phẩm thường và thực phẩm chức năng. Thực phẩm thường là những thực phẩm dùng cho mọi đối tượng bao gồm thức ăn hàng ngày, nước uống đóng chai, thức ăn đóng hộp… giúp cung cấp dinh dưỡng cho người dùng, không gây hại tới sức khỏe người dùng.


Theo điều 5,chương II thủ tục tự công bố sản phẩm tại nghị định 15 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm của chính phủ quy định:

- Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

  1. a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
  2. b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
- Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau:
  1. a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
  2. b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  3. c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

- Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại

- Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Đối với những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm thì việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác những giấy tờ hồ trên có thể không dễ dàng và tốn kém thời gian. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn và đăng ký thực phẩm thường cho các doanh nghiệp.
 
Last edited:

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top