• Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

cái này dành riêng cho mem D3 nhá

Xong Toán rồi, đời đẹp #:-S. Hôm nay bà con đi chơi thế nào :), hôm nay phải đi tí công chuyện (toàn chuyện dở hơi >.<), không đi với cả nhà được :(.

Hôm nay mùng 4 rồi, ngày kia phải đi học rồi :((. Chúa ơi, sao ngày đầu năm gì mà lại có tiết Văn :((, số con rệp :((!

Tết năm nay lỗ vốn :|!
 
8-}8-} bằng D2 chưa 8-} ghét của nào trời trao của ấy 8-} ngay đầu năm mới đã "đc" xông bằng 2 tiết Văn :(:)((~x(~x:)|:|8-}8-}
 
đ** mẹ tao thề sáng thứ 5 lớp mình sẽ làm 1 hố chôn tập thể 34 đứa :|
Đã bảo ai ko đi là tao jiết sống mà :|
Tao với Đức Jang ăn fở ngon vãi đái í , đi thì rõ là đông , 2 đứa vui fải biết , thế cơ mà :-j