Bức tường- ôi bức tường của tôi !!!

U.F.O

Active Member
Thằng ku bảo ông anh pro
Ông anh vì vậy bảo thằng ku pro ;))
->Em là thằng pro nhất vì nhận ra cả 2 cùng pro vì đang nói chuyện pro ;))
 
Top