Anh chị em 12F vào đây buôn nè, thèng nào ko phải F vô đây thì nộp bài viết... >:)

FinalSonata4u

New Member
Ringer bell, ringer bell, em do'n mung Mâ.u Ti'
La..la..la, la..la'..la..la.., nhà ko co' ba'nh chung, hi' !

Ringer bell, ringer bell, em do'n mung Mâ.u Ti'
La..la..la, la..la'..la..la.., em quâ't steak dêm giao thuà.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top