• Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

A4 Đứng lên đây!!!!!!!!!!

#2
hehe thua thì chấp nhận !!! tao cá 10 ăn 1 lớp mày kéo thua lớp tao !!! chẳng qua 2 lớp khỏe nhất trường ( d7 + D8) kéo với nhau mất sức nên thua trận thứ 2 !! chứ ko thì dân A1 tuổi tí!!!! Giờ càng hiểu "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi"