A4 Đứng lên đây!!!!!!!!!!

hehe thua thì chấp nhận !!! tao cá 10 ăn 1 lớp mày kéo thua lớp tao !!! chẳng qua 2 lớp khỏe nhất trường ( d7 + D8) kéo với nhau mất sức nên thua trận thứ 2 !! chứ ko thì dân A1 tuổi tí!!!! Giờ càng hiểu "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi"
 
kéo co >:) lớp ông ^^ Trung bình sao khỏe = thằng Minh lớp tôi >:) năm ngóai vật tay là biết rồi ;-) còn thick thì 2 lớp thử ^^
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top