• Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

A2 ơi ời

có mấy người vào forum nữa đâu mà bày đặt khai địa chỉ hiện tại
công nhận spam vô đối thật
nhưng h cả 2 bên đều hoang tàn tuy chưa đổ nát
ý kiến thế thôi, làm vài dòng để đẩy topic lên cho đỡ bùn=))