Với Adobe Zii Patcher bản mới nhất, bạn có thể crack trọn bộ Adobe 2015 tới Adobe 2019. Tuy nhiên từ Adobe CC 2019 thì Zii phải cập nhật khi Adobe có bản cập nhật nên mọi người không nên cập nhật trực tiếp từ Adobe Creative Cloud tránh mất Crack

_Adobe-Zii-Patcher-mac.jpg

Hiện tại Adobe Zii Patcher 2019 đang crack được những ứng dụng sau trong bộ ứng dụng của Adobe:
Supported Products:
_Adobe-Zii-moi-nhat-maclife.png
Adobe Acrobat DC 19.x (universal amtlib)
Adobe After Effects CC 2019 v16.1.1
Adobe Animate CC 2019 v19.2
Adobe Audition CC 2019 v12.1
Adobe Bridge CC 2019 v9.0.3
Adobe Character Animator CC 2019 v2.1
Adobe Dimension CC v2.x (universal amtlib)
Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.1
Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.3
Adobe InCopy CC 2019 v14.0.2
Adobe Indesign CC 2019 v14.0.2
Adobe Lightroom CC v2.2.1
Adobe Lightroom Classic CC v8.2.1
Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1
Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.4
Adobe Prelude CC 2019 v8.1
Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1
Adobe XD v18.0.12.9
Downloads
1,831
Đọc
1,831
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. Adobe Zii 4.3.1

    What’s New in Adobe Zii 4.3.1 Added Adobe Lightroom Claccic 8.3 Added Adobe Lightroom 2019 2.3...
  2. Adobe Zii 4.3.0

    Added Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.2 Adobe Adobe XD CC v18.2.12.2
Top