1. Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

Trường trung học Quốc gia Chu Văn An

Diễn đàn học sinh Chu Văn An

hoc%20phi%201.jpg
HĐND Thành phố vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 theo Tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội.

Học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập tăng khoảng 25-33%

Nội dung của Tờ trình nêu rõ: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) từ tháng 9 đến...