Tổng kết những topiz thảo luận về MrC

Tớ làm thế này để những ai 0 đi xem hôm đó khỏi phải hỏi bạn bè xem thế nào ;)
Được cái vụ tổng kết này hay đấy. Mà cô nghĩ có khi các mod nên có phẩn "tums laị" của mỗi topic để bà con tiện theo dõi. Sau đó ai muôns tham gia thêm ... xin mời tiếp tục !

Sau vụ này thì mọi người lại vui nốt giải trường và sau đó thì học tiếp tục nhé :)
Mà nhất là Thiện đấy Thiện ạ !;))
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top