Tổ chức “Ngày hội đọc sách” trong trường học

lion

Moderator
Staff member


GD&TĐ - Ngày Sách Việt Nam năm 2014 được triển khai trên phạm vi cả nước. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4.
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học.

Đồng thời, phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn và tổ chức các sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT giao Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất, năm 2014 từ ngày 19/4/2014 đến ngày 21/4/2014, với chuỗi hoạt động tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có khu vực các trường ĐH.

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội được giao tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo các chủ đề.

Các Sở GD&ĐT và ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm (ngày 21/4 hàng năm) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách;

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

(Giáo dục thơi đại)
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top