Tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

lion

Moderator
Staff member
Bộ GD&ĐT vừa quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT.

Bộ GD&ĐT vừa quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Theo quyết định này, công văn của Bộ GD&ĐT trước đó giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông sẽ không còn hiệu lực.

Bộ Giáo dục cho biết, quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/3. Những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT đã tuyển sinh trước ngày quyết định có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

nội dung chi tiết: http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=59
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top