Không biết mọi người có hứng thú với thơ cổ ko ^__^"

Aramix

New Member
Trừu đao đoạn thuỷ, thuỷ cánh thuỷ
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu

Rút dao chém nước,nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
Lý Bạch.

Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh

Ngọn nến có lòng thương cách biệt
Thay người nhỏ lệ đến bình minh
Lý Mục


Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can

Tằm chết mới nhả hết tơ
Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu
Lý Thương Ẩn


Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Trời dài đất rộng có lúc tận
Hận này dằng dặc không ngày nào nguôi
Bạch Cư Dị

Nguyện tương song lệ đề vi vũ
Minh nhật lưu quân xuất bất thành

Nguyện đem song lệ (hoá) thành mưa lớn
Ngăn bước đường anh buổi sớm mai
Sưu tầm

Muốn lấy rượu tiêu sầu, sầu nồng làm rượi nhạt
Muốn đem hoa giải muộn, muộn nung khiến hoa tàn
Sưu tầm


Vài câu hay hay sưu tầm được
 
Top