Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (Bổ sung)

lion

Moderator
Staff member
Ngày 22/11/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 10280/SGD&ĐT-TCCB về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ NBLTX, nâng bậc lương trước thời hạn,PCTNNG đối với CB, CC, VC và LĐHĐ tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội Chi tiết tại công văn đính kèm Tải về công văn đính kèm để thực hiện
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top