Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng vào ĐH, CĐ, TC năm 2018

lion

Moderator
Staff member
HƯỚNG DẪN
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017


hang-nghin-nguoi-bi-duoi-hoc-truong-co-giu-sinh-vien-kem-la-hai-minh-34-.4102.jpg

1) Đối với thí sinh
a) Mỗi thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TC nhóm ngành sư phạm; đăng ký vào mỗi trường ĐH, CĐ thí sinh phải làm 01 bộ hồ sơ. Thí sinh nộp hồ sơ cho trường nơi học lớp 12 (nơi ĐKDT) chậm nhất ngày 16/5/2018.
b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển bao gồm:
* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:
- Túi hồ sơ: Dùng phong bì cỡ A4 (tương tự hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia hoặc hồ sơ nhập học khi học sinh trúng tuyển ĐH, CĐ); mặt ngoài túi hồ sơ dán bản photo tờ khai Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3) sau khi đã hoàn thiện khai nội dung các phiếu này.
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3): Khai đầy đủ và chính xác các nội dung, không chỉnh sửa, tẩy xóa. Mỗi trường ĐH, CĐ, TC thí sinh có nguyện vọng đăng ký chỉ làm 01 phiếu, trong đó có thể có một hay nhiều nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của trường đó. Sau khi hoàn thiện các nội dung khai trên phiếu, dán ảnh, ký, đóng dấu thì phải photo 1 bản để dán vào mặt ngoài túi hồ sơ.
- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh.
- Có ít nhất một trong các bản sao hợp lệ giấy tờ sau:
+ Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT);
+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật;
+ Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng (30a) theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:
- Túi hồ sơ: dùng phong bì cỡ A4 (tương tự hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia); mặt ngoài túi hồ sơ dán bản photo tờ khai Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4) sau khi đã hoàn thiện khai nội dung các phiếu này.
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4): Khai đầy đủ và chính xác các nội dung, không chỉnh sửa, tẩy xóa. Mỗi trường ĐH, CĐ thí sinh có nguyện vọng đăng ký chỉ làm 01 phiếu, trong đó có thể có một hay nhiều nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của trường đó. Sau khi hoàn thiện các nội dung khai trên phiếu, dán ảnh, ký, đóng dấu phải photo 1 bản để dán vào mặt ngoài túi hồ sơ.
- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh.
- Bản sao hợp lệ Học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú.
* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển gồm:
- Túi hồ sơ: dùng phong bì cỡ A4 (tương tự hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia); mặt ngoài túi hồ sơ dán bản photo tờ khai Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5) sau khi đã hoàn thiện khai nội dung các phiếu này.
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5): Khai đầy đủ và chính xác các nội dung, không chỉnh sửa, tẩy xóa. Mỗi trường ĐH, CĐ thí sinh có nguyện vọng đăng ký chỉ làm 01 phiếu, trong đó có thể có một hay nhiều nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của trường đó. Sau khi hoàn thiện các nội dung khai trên phiếu, dán ảnh, ký, đóng dấu phải photo 1 bản để dán vào mặt ngoài túi hồ sơ.
- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh.
- Có ít nhất một trong các bản sao hợp lệ giấy tờ sau:
+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật;
+ Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.
2) Đối với các Điểm đăng ký dự thi:
- Thông báo và hướng dẫn chi tiết các văn bản hướng dẫn của Bộ và của Sở về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho học sinh;
- Tiếp nhận kịp thời từ Bộ và Sở các giấy tờ được nêu tại mục ; Hướng dẫn học sinh in sao hợp lệ các giấy tờ cần thiết;
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký; lập danh sách học sinh đăng ký theo biểu mẫu của Sở GD&ĐT (Sở gửi qua email mẫu Phu_luc_8_9_10_11.XLS);
- Khi lập danh sách vào Phụ lục 8, 9, 10, 11 cần đảm bảo:
+ Nhập đúng thứ tự các nguyện vọng của thí sinh trong từng trường ĐH, CĐ;
+ Sắp xếp nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ của các thí sinh theo thứ tự a, b, c, ... của Mã trường ĐH, CĐ.
- Nộp cho Sở GD&ĐT:
+ File danh sách đăng ký (phụ lục 8, 9, 10, 11) gửi về phòng QLT qua email [email protected] trước 17h30 ngày 17/5/2018;
+ Danh sách đăng ký (phụ lục 8, 9, 10, 11) có ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị + Hồ sơ đăng ký (phân loại đảm bảo thứ tự theo đúng phụ lục 8, 9, 10, 11, đánh STT theo đúng danh sách in ra) + Lệ phí nộp về phòng QLT, tầng 5, Sở GD&ĐT, số 23 Quang Trung-Hoàn Kiếm trong ngày 18/5/2018 (sáng từ 8h đến 11h; chiều từ 14h đến 17h).

Mọi khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay và liên hệ với đồng chí Nghiêm Văn Bình (Chuyên viên phòng QLT, tel: 0989082343).

____________________ 

Attachments

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top