Học bổng chất lượng cao tại Pháp

lion

Moderator
Staff member
Đại sứ quán Pháp thông báo chương trình học bổng chất lượng cao dành cho các ứng viên Việt Nam có nguyện vọng theo học tại các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ Master 2 hay tiến sĩ.
Các chuyên ngành đủ điều kiện cho chương trình học bổng này gồm:


- Khoa học cơ bản

- Đào tạo kỹ sư

- Kinh tế và quản lý

- Luật.

- Lịch của chương trình học bổng như sau:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 9/1/2015.

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn: Trong tháng 3/2015.

Thông báo kết quả: Cuối tháng 4/2015.

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ : www.ambafrance-vn.org

Hiện nay, có khoàng gần 100 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp được nhận chương trình học bổng này.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top