Hà Nội công bố danh sách trường học có yếu tố nước ngoài

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Trong thông báo ngày 28/8, Sở GD-ĐT Hà Nội liệt kê 28 trường có vốn đầu tư nước ngoài, 39 trường tư thục Việt Nam giảng dạy chương trình nước ngoài.

Ngày 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo về các vấn đề liên quan đến trường quốc tế.

Sau khi phân tích các văn bản hiện hành, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa về trường quốc tế; còn theo cách hiểu của phụ huynh thì trường quốc tế là có giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc trường có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy.

Theo Sở này, trong quyết định cho phép thành lập không có chữ "quốc tế" mà trường tự thêm vào là thực hiện sai quy định, nhưng "tên trường không nói lên tất cả".

Tính đến tháng 8/2019, trên địa bàn thành phố có 14 trường mầm non và 11 trường phổ thông có 100% vốn nước ngoài đã đăng kí hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

Hiện nay còn một số trường như trường UNIS, Alexandre Yersin, HIS, Nhật Bản... được thành lập bởi liên Bộ GD-ĐT và Bộ Ngoại giao, đang làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở GD-ĐT Hà Nội theo quy định của Nghị định 86.

Bên cạnh đó, ở Hà Nội còn thêm 2 loại hình trường hoạt động nữa.

Một là các trường có vốn đầu tư Việt Nam nhưng đã đăng ký với các tổ chức quốc tế để trở thành trường được dạy chương trình quốc tế như chương trình Cambridge tú tài Anh quốc (A-level) hay chương trình tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate). Những trường này đã được các tổ chức quốc tế công nhận và cấp phép trở thành trường thành viên tại Việt Nam, được tổ chức khảo thí tại nhà trường và cấp chứng chỉ quốc tế, bằng cấp, chứng chỉ của các trường quốc tế phải có tính liên thông giữa các trường hoặc được công nhận bởi ít nhất một tổ chức giáo dục quốc tế, tuân thủ đúng quy định trong công tác tuyển sinh và đảm bảo chương trình do Bộ GD-ĐT quy định với học sinh Việt Nam học theo chương trình này.

Hai là các trường phổ thông tư thục có giảng dạy một số môn theo chương trình nước ngoài, giảng dạy chương trình tích hợp với chương trình nước ngoài, được Bộ GD-ĐT thẩm định và cấp phép.

Dưới đây là danh sách các trường có vốn đầu tư nước ngoài:
1.png

2.png

Các trường dạy chương trình nước ngoài:
3.jpg

4.jpg

5.jpg
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top