GP - Tab - Score Archieve

haketu

Member
gửi mọi người 2 bài em soạn từ... đầu năm. bài chiều matxcova chẳng biết hợp âm có đúng không nữa, nhưng soạn ở Am............
mong chỉ giáo
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top