Doanh nghiệp xã hội-những thủ tục cần thiết

Linhlinh

Member
Việt Nam càng ngày càng hội nhập với các nước trên thế giới thêm vào đó là xã hội đang trong tiến trình phát triển và hoàn thiện. Để làm xã hội nước ta ngày càng tiên tiến thì kiểu hình doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội đã phát triển. Tuvanluat24h sẽ giải đáp cho khách hàng các thủ tục tạo lập tổ chức công ty xã hội. Tư vấn pháp luật


Doanh nghiệp xã hội được hiểu như thế nào?


Công ty xã hội là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không vì ích lợi tối đa hóa doanh thu. Chúng được thành lập để hỗ trợ một vấn đề nào đó trong xã hội mà doanh nghiệp biến đổi toàn bộ lợi nhuận doanh nghiệp từ xã hội và môi trường. Có hai loại: Tin tức Pentaco
- Doanh nghiệp xã hội không vì mục địch doanh thu.


Công ty xác định được sứ mệnh cùng với xã hội với lợi ích kinh tế nhưng trong đó mục địch kinh tế là phương tiện để tạo dựng được sự tiên tiến của xã hội. Doanh thu thu được được dùng để tái đầu tư hoặc mở ra các hoạt động xã hội khác.


- Tổ chức doanh nghiệp xã hội có tiêu chí xã hội và đạt được doanh thu.


Đây là doanh nghiệp xã hội thuộc mô hình thứ ba ngay từ khi thành lập đã nhận thấy cơ hội và chủ trương phát triển thành một tổ chức doanh nghiệp xã hội đạt được lợi nhuận với mục đích là động lực mạnh mẽ cho xã hội và bảo vệ môi trường.


Tiêu chí cho một doanh nghiệp xã hội


- Được hình thành theo Luật Doanh Nghiệp.


- Mục đích hoạt động để hỗ trợ giải quyết vấn đề xã hội tồn tại, môi trường.


- Có ít nhất 51% tổng lợi nhuận từng năm dùng đểchỉ dùng tái đầu tư nhằm thực hiện mục đích cải thiện xã hội.


Thủ tục để tạo lập doanh nghiệp xã hội


- Phiếu đăng ký kinh doanh sáng lập công ty xã hội.


- Bản điều lệ của công ty xã hội.


- Bản danh sách các nhân viên trong tổ chức công ty xã hội.


- Bản chứng nhận được thông qua hội nghị tạo lập doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội.


- Bản sao hợp pháp về giấy tờ pháp lí cá nhân các thành viên trong tổ chức công ty xã hội.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan chức năng cho công ty kinh doanh hoạt động ngành nghề theo quy định.


- Nộp hồ sơ ở tại phòng đăng kí kinh doanh và nhận giấy phép kinh doanh sau ngày hẹn.


- Thực hiện thủ tục khắc dấu và làm mẫu dấu cho tổ chức doanh nghiệp kinh doanh.


Dịch vụ hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp xã hội


- Hỗ trợ các điều lệ liên quan đến pháp luật đối với tổ chức doanh nghiệp.


- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để tạo lập công ty xã hội.


- Đại diện sẽ trực tiếp làm thủ tục và nộp hồ sơ cho doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội.


- Trợ giúp về pháp luật sau khi xây dựng doanh nghiệp xã hội.
 
Top