Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Lịch sử của Sở GD-ĐT Hà Nội

lion

Moderator
Staff member
Đề thi minh họa gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 27 câu hỏi phần lịch sử Việt Nam và 13 câu hỏi phần lịch sử thế giới. Học sinh làm bài trong 60 phút.
Môn Lịch sử đã được Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức chọn làm môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, bên cạnh các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Môn Lịch sử sẽ được thi theo hình thức thi trắc nghiệm với 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, nội dung đề thi Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu hỏi vận dụng cấp độ thấp. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Thời gian thi được tổ chức vào các ngày 2 và 3.6.

Đây là năm đầu tiên Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông theo hình thức mới, chỉ dựa vào kết quả thi tuyển, thay vì kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển học bạ như các năm trước đây.

Dưới đây là đề thi minh họa môn lịch sử của Sở GD-ĐT Hà Nội, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên học và ôn tập.


Theo Hà Nội mới
 
Top