Danh sách học sinh các lớp niên khóa 2002 - 2005

Vũ "nhị"

Member
Đi đầu là lớp D2 huyền thoại (tên có kèm lớp tịch)

Danh sách lớp D2 niên khoá 2002 - 2005

01. Nguyễn Đức Anh - Đức Anh "Hiphop"
02. Lê Hữu Đức Anh - Thương binh Lê Hữu
03. Hán Tạ Hà Anh
04. Trần Quỳnh Anh
05. Đoàn Việt Anh - Vịnh râu
06. Vũ Xuân Anh - Xuân Mai
07. Nguyễn Mạnh Ân - Lai Ân
08. Đào Duy Bình - Bình Lan
09. Nguyễn Đỗ Thành Công - Công điếm - Bí thư
10. Nguyễn Công Cường - Cường Down - Lớp Trưởng
11. Lưu Chí Dũng - Chí Bướm
12. Đặng Hoàng Dương - Dương be
13. Trần Thuỳ Dương
14. Võ Tá Đức - Đức Tí
15. Đào Ngọc Hải - Hải lớ
16. Trần Thu Hằng
17. Phạm Trung Hiếu
18. Trần Hoàng - Đạt DVD
19. Vũ Việt Hoàng
20. Nguyễn Việt Hùng - Lý Hùng
21. Trần Quốc Khánh - Khánh ái
22. Lê Hải Khoa - Khoa đẻ
23. Trần Hoài Linh - Long xiếc
24. Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Linh Trụ
25. Hoàng Hải Minh - Minh Quản
26. Lê Thu Quỳnh
27. Phạm Xuân Quỳnh - Quỳnh dái
28. Nguyễn Tiến Thành
29. Lê Quyết Tráng - Tráng Chí
30. Tạ Đức Trung - Trung Tạ
31. Phạm Xuân Trường - Trường dâm
32. Lê Tuấn Tú - Tú mỡ
33. Nguyễn Anh Tuấn - Tuất trâu
34. Nguyễn Minh Tùng - Tùng điện
35. Trần Đăng Sơn Tùng - Tùng Thọ
36. Nguyễn Thanh Tùng - Tùng cót
37. Phạm Thanh Tùng - Tùng nghiện (chip)
38. Lê Văn Tùng - Tùng đệ
39. Tạ Thị Thu Vân
40. Dương Tuấn Vinh - Vinh Biển
41. Nguyễn Anh Vũ - Vũ nhị
42. Nguyễn Duy Vương - Ác quỷ Vương ngơ

Giáo viên chủ nhiệm : Bố Việt Nam Anh Hùng Dương Đức Thắng

 

nguyệt hà

New Member
danh sách lớp 12S khóa 2002 - 2005

Danh sách lớp S niên khoá 2002 - 2005

01. Hoàng An
02. Phạm Thị Lan Anh
03. Phan Thị Ngọc Anh
04. Nguyễn Hoài Anh
05. Lê Linh Chi
06. Phạm Linh Chi
07. Nguyễn Ngọc Đức
08. Trịnh Ngọc Trường Giang
09. Lưu Hải Hà
10. Dương Thị Hiền
11. Trần Thu Hiền
12. Lư Quang Huy
13. Lý Thanh Huyền
14. Nguyễn Công Hưng
15. Trần Quốc Khánh
16. Vũ Đình Khôi
17. Đỗ Quang Lâm
18. Phạm Tú Linh
19. Hoàng Thị Lương
20. Nguyễn Hương Ly
21. Nguyễn Hà Minh
22. Phạm Duy Ngọc
23. Nguyễn Kim Ngọc
24. Nguyễn Thị Bích Ngọc
25. Hà Thị Lan Ngọc
26. Phạm Thị Như Nhàn
27. Nguyễn Thị Thanh Tâm
28. Nguyễn Việt Thắng
29. Vũ Thị Hà Thu
30. Lê Quỳnh Trang
31. Nguyễn Sơn Tùng
32. Đào Quang Tùng
33. Nguyễn Anh Tuấn
34. Phạm Anh Tuấn
35. Từ Quang Tuyến
 

SweetMints

New Member
Danh sách lớp D5 niên khóa 2002 - 2005

Danh sách lớp D5 niên khoa 2002 -2005
GVCN: Thầy Vũ Quyết Hưng
 1. Nguyễn Hồng Anh - 13/04/87
 2. Nguyễn Hồng Hải Anh - 28/08/87
 3. Nguyễn Vân Anh
 4. Phạm Thị Xuân Anh - 26/07/87
 5. Nguyễn Huy Cương - 23/05/87
 6. Nguyễn Đăng - 13/10/87
 7. Đỗ Hà Giang - 17/10/87
 8. Quách Trường Giang - 28/02/87
 9. Đinh Thị Thu Hiền - 02/07/87
 10. Nguyễn Khánh Hưng - 04/09/87
 11. Đỗ Quang Hưng - 24/11/87
 12. Nguyễn Quốc Hưng - 13/07/87
 13. Nguyễn Nữ Hà Huyền - 21/05/87
 14. Bùi Hải Huyền - 31/12/87
 15. Trịnh Vân Khanh - 05/11/87
 16. Nguyễn Duy Linh - 01/03/87
 17. Nguyện Ngọc Linh - 09/06/87
 18. Phan Thùy Linh - 08/05/87
 19. Trần Thùy Linh - 27/08/87
 20. Vũ Quý Linh - 14/10/87
 21. Nguyễn Thanh Loan - 10/07/88
 22. Nguyễn Thanh Ly - 22/03/87
 23. Nguyễn Lan Phương - 26/04/87
 24. Nguyễn Thế Quyền - 20/07/87
 25. Hoàng Hương Quỳnh - 15/05/87
 26. Nguyễn Ngọc Quỳnh - 08/07/87
 27. Lê Quang Sơn - 27/06/87
 28. Phạm Hương Trà - 12/01/87
 29. Phan Thị Thu Trang - 17/04/87
 30. Vũ Thạch Hùng Tuấn - 17/03/87
 31. Trần Phượng Uyên - 24/10/87
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top