Danh sách học sinh các lớp niên khóa 2001 - 2004

mdzphuong

New Member
Danh sách lớp D4 niên khoá 2001 - 2004

Thành viên : 26 học sinh (26/26 nữ)

01. Nguyễn Thu Hương
02. Nguyễn Phương Hang
03. Đỗ Ngọc Lan Thanh
04. Đinh Lê Na
05. Trần Minh Đức
06. Nguyễn Huyền Trang
07. Hoàng Thu Hương
08. Vũ Thùy Trang
09. Hoàng Ngọc Trâm
10. Ngô Thanh Binh
11. Trần Hòai Phương
12. Lương Thanh Huyền
13. Trần Phương Ly
14. Nguyễn Thị Trang
15. Ngô Thị Hồng Xiêm
16. Lê Huyền Trang
17. Đặng Hương Giang
18. Phạm Việt Dung
19. Vũ Thùy Dương
20. Nguyễn Thùy Dung
21. Bùi Thị Ly
22. Nguyễn Thùy Dương
23. Vũ Lan Hương
24. Ngô Thị Thanh
25. Pham Minh Phương
26. Trần Thu Lan

Giáo viên chủ nhiệm : cô Trịnh Thu Tuyết
 

Grenouille_vert

Moderator
Danh sách lớp D1 niên khoá 2001 - 2004

01. Tạ Lan Chi
02. Nguyễn Thành Chung
03. Lê Hà Đức
04. Nguyễn Minh Đức
05. Vũ Tuấn Dũng
06. Nguyễn Hoàng Giang
07. Khuất Quang Hải
08. Trần Hoàng Hiệp
09. Vũ Quốc Hiệp
10. Nguyễn Huy Hoàng
11. Đào Thị Huế
12. Trần Quang Hùng
13. Trịnh Tuấn Hùng
14. Lã Diệu Hương
15. Lê Thu Hương
16. Đoàn Ngọc Huy
17. Vũ Hữu Kiên
18. Nguyễn Trung Kiên
19. Nguyễn Huyền Linh
20. Hoàng Trà Mi
21. Nguyễn Hữu Minh
22. Nguyễn Đức Minh
23. Chử Quang Minh
24. Nguyễn Minh Ngọc
25. Nguyễn Hữu Nhân
26. Trịnh Tuấn Phong
27. Phạm Mai Phương
28. Hoàng Quỳnh Phương
29. Trần Trọng Thắng
30. Trần Hữu Thọ
31. Trần Ngọc Thuý (lớp trưởng)
32. Lê Ngọc Toàn
33. Nguyễn Vân Trang
34. Trần Minh Tuân
35. Phan Anh Tuấn
36. Phạm Minh Tuấn
37. Châu Ngọc Tùng
38. Hồ Quang Tùng
39. Tăng Tiến Việt
40. Nguyễn Quang Vũ
41. Lê Hoàng Yến
 

CrazyA3

Member
Danh sách lớp A3 khóa 01-04

Danh sách lớp A3 niên khóa 2001 - 2004

01. Nguyễn Thị Hoàng Anh
02. Mạch Huyền Anh
03. Vũ Thị Lan Anh
04. Lê Kim Anh
05. Tăng Tú Anh
06. Đào Tuấn Anh
07. Phạm Tuấn Anh
08. Vũ Duy Bảo
09. Bùi Đức Công
10. Đoàn Ngọc Dũng
11. Nguyễn Ngọc Đức
12. Hoàng Thị Thu Hà (Lớp trưởng)
13. Ngô Thị Thu Hà
14. Nguyễn Thị Thái Hà
15. Nguyễn Thanh Hằng
16. Trần Thị Thu Hằng
17. Tạ Trung Hậu
18. Lý Thái Hoàng
19. Vũ Tiến Hoằng
20. Nguyễn Đức Huy
21. Đỗ Thị Thanh Huyền
22. Mai Thùy Khanh
23. Phạm Thị Quỳnh Lan
24. Nguyễn Mạnh Linh (A) [1986]
25. Nguyễn Mạnh Linh (B) [1987]
26. Triệu Ngọc Linh
27. Bùi Đức Minh
28. Đoàn Đức Minh
29. Đỗ Đức Minh
30. Tôn Đức Minh
31. Nguyễn Thị Ngọc Minh
32. Đào Thiên Nga
33. Nguyễn Tuyết Nga
34. Đào Việt Nga
35. Đỗ Minh Ngọc
36. Hồ Thanh Phong
37. Vũ Minh Quân
38. Thái Đàm Quỳnh
39. Trịnh Tuấn Sơn
40. Hoa Phương Thanh
41. Nguyễn Xuân Thanh
42. Đỗ Long Thành
43. Trịnh Bá Thi
44. Nguyễn Đức Thiện
45. Hà Thu
46. Vũ Huyền Trang
47. Trần Thành Trung
48. Phạm Minh Tú
49. Nguyễn Minh Tuấn
50. Lê Thanh Vân

Bản danh sách trên là của lớp 10A3 (01-04) . Ngoài ra , lớp 11 và 12A3 còn có thêm 1 số bạn mới chuyển đến :

01. Đặng Thanh Hải
02. Nguyễn Ngọc Mai
03. Hoàng Thế Vinh (chuyển từ A1 sang)
04. Nguyễn Tấn Vinh (chuyển từ D7 sang)
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top