Danh sách học sinh các lớp niên khóa 2000 - 2003

^_^Annie^_^

New Member
Danh sách lớp F niên khóa 2000 - 2003

01. Vũ Lan Anh 05/10/85 France
02. Nguyễn Phi Anh 24/08/85 ĐH Ngoại Thương
03. Trần Tuấn Anh 21/09/85 France
04. Bùi Vân Anh 28/06/85 France
05. Nguyễn Vũ Quỳnh Châu 07/02/85 ĐH Văn Lang Tp.HCM
06. Ngô Linh Chi 20/10/85 ĐHNN-ĐHQG HN
07. Đinh Quỳnh Chi 14/01/85 France
08. Phạm Thùy Chi 04/01/84 France
09. Nguyễn Lê Chính 26/11/85 France
10. Trần Hải Dương 30/05/85 France
11. Phạm Hương Giang 01/12/85 ĐHDL Thăng Long
12. Nguyễn Thị Linh Giang 12/10/85 TpHCM
13. Nguyễn Thu Hà 20/05/85 Hanoi
14. Nguyễn Hoàng Hạnh 14/09/85 France
15. Lương Hồng Hạnh 12/02/85 Hanoi
16. Đàm Quang Hưng 09/04/85 France
18. Trần Trọng Hưởng 15/07/85 Hanoi
19. Nguyễn Trung Kiên 30/01/85 France
20. Đinh Mỹ Linh 28/02/85 ĐH KHXH-NV-ĐHQG HN
21. Nguyễn Thùy Linh 29/05/85 Hanoi
22. Nguyễn Ngọc Long 01/10/85 Hanoi
23. Trần Khánh Long 08/06/85 ĐH Y Tế Công Cộng HN
24. Dương Phương Ly 02/10/85 France
25. Bùi Thị Nguyệt Minh 04/04/85 China
26. Phạm Trần Minh 27/10/85 ĐH Bách Khoa HN
27. Vũ Bảo Ngọc 30/01/85 France
28. Vũ Lê Nhật 26/04/85 ĐH HN
29. Nguyễn Đức Phương 28/09/85 France
30. Nghiêm Minh Phương 23/12/85 HV QHQT
31. Nguyễn Thanh Phương 07/08/85 ĐH Kiến Trúc HN
32. Luyện Vân Phương 07/01/85 Tp.HCM
33. Chu Đức Quang 20/01/86 France
34. Nguyễn Phương Thảo 18/07/85 ĐH KHXH-NV-ĐHQG HN
35. Phùng Minh Thu 06/09/85 France
36. Nguyễn Thu Thủy 13/10/85 France
37. Trương Hà Trang 06/12/85 France
38. Phạm Thu Trang 13/09/85 France
39. Lê Thành Trung 14/01/85 France
40. Trương Thành Trung 06/12/85 France
41. Lê Thanh Tú 11/01/85 France
42. Đinh Hoàng Tùng 05/10/85 France
43. Nguyễn Tường Vân 31/12/85 ĐH DL Phương Đông HN

Giáo viên chủ nhiệm : cô Bùi Thị Hải
 

teddybear

Member
Danh sách A2 2000-2003

(Nhớ được đầy đủ cả danh sách lớp chết liền... he he... nhưng mà cứ pót lên cho nó vui của vui nhà)

Danh sách lớp A2 niên khoá 2000 - 2003

01. Lê Tuấn Anh
02. Quách Tuấn Anh
03. Phạm Tuấn Anh
04. Hà Tuấn Anh
05. Đào Hải Anh
06. Trần Thùy Anh
07. Nguyễn Bích Diệp
08. Đặng Trần Đông
09. Nguyễn Hồng Hạnh
10. Khương Kim Hùng
11. Nguyễn Ngọc Hoa
12. Lê Việt Hòa
13. Phạm Hồng Kiên (không biết có chính xác không... xin các ban lượng thứ)
14. Lê Mai Lan
15. Nguyễn Hương Linh
16. Lưu Thùy Linh
17. Nguyễn Thùy Linh A
18. Nguyễn Thùy Linh B
19. Nguyễn Thù Linh C
20. Trần Minh Nguyệt
21. Nguyễn Hồng Nhung
22. Nguyễn Thị Thanh Nhiên
23. Trần Xuân Ngọc
24. Triệu Quang Nam
25. Nguyễn Hoàng Nam A
26. Nguyễn Hoàng Nam B
27. Đỗ Khánh Phương
28. Nguyễn Công Thành
29. Lê Công Thành
30. Nguyễn Thanh Thúy
31. Nguyễn Thanh Thủy
32. Nguyễn Phương Thảo
33. ..................... Tuân (quên mất họ roài)
34. Nguyễn Tất Thắng
35. Nguyễn Quyết Thắng
36. Nguyễn Hải Vân
37. Nguyễn Khánh Vân
38. Nguyễn Tường Vân
39. Đặng Hoàng Ngọc Quyên
40. Nguyễn Tuấn Việt
41. Trần Huy Quang
42. Đỗ Trung Hiếu
43. ........ Anh Quân

Giáo viên chủ nhiệm : thầy Dương Ngọc Liên
 

VitaminC

New Member
Danh sách lớp D1 niên khoá 2000-2003

01. Nguyễn Đức Anh 06/08 K48CA – Khoa CNTT – Đại học công nghệ - ĐHQG Hà Nội
02. Lê Minh Anh 02/06 K48 Đại học Bách Khoa - Hà Nội / Germany
03. Phạm Văn Chung 22/09 Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội
04. Phạm Minh Cường 10/03 K48 - Khoa Điện tử viễn thông – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
05. Hoàng Anh Dũng 06/06 Đại học Giao thông vận tải
06. Nguyễn Tiến Dũng 02/12 K48 - Khoa Điện tử viễn thông – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
07. Nguyễn Đức Duy 01/07 USA
08. Lê Nguyễn Việt Đức 20/03 K48 - Khoa CNTT – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
09. Nguyễn Hoàng Giang 15/10 K48 - Khoa Điện tử viễn thông – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
10. Dương Ngọc Hà 12/10 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội
11. Đinh Phương Thu Hà 29/09 Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội
12. Nguyễn Trung Hà 07/09 K48 - Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
13. Chế Hoàng Hiệp 21/04 K3A - Đại học Kiến trúc - Hà Nội
14. Phạm Hải Hoàng 14/10 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội
15. Nguyễn Quang Huy 25/11 Khoa Điện tử viễn thông – Học viện Bưu chính viễn thông – Hà Nội
16. Đỗ Nguyễn Việt Hưng 12/01 Đại học Giao thông vận tải – Hà Nội
17. Đỗ Ngọc Hữu 23/07 K48 - Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
18. Nguyễn Minh Khoa 22/03 Đại học Luật – Hà Nội
19. Nguyễn Mạnh Linh 06/07 CĐ Sư Phạm - Hà Nội
20. Đỗ Lê Minh 03/03 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội
21. Nguyễn Lê Minh 27/06 K48 - Đại học Bách Khoa - Hà Nội / Germany
22. Nguyễn Ngọc Minh 03/01 Khoa Điện tử viễn thông – Học viện Bưu chính viễn thông – Hà Nội
23. Đặng Thanh Ngân 10/07 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội
24. Đỗ Quốc Nhân 25/09 Đại học Xây dựng – Hà Nội
25. Trần Hoàng Phi 26/05 Học viện kĩ thuật quân sự
26. Lê Gia Phong 31/07 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội
27. Nguyễn Hồng Quang 13/10 K48 - Khoa Điện tử viễn thông – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
28. Dương Phương Thanh 28/10 Đại học Thương mại – Hà Nội
29. Nguyễn Bảo Trung 01/12 Đại học răng hàm mặt – Hà Nội
30. Nguyễn Ngọc Tuấn 29/11 K48 - Lớp Tự động hóa – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
31. Nguyễn Quang Tuấn 17/04 Đại học Mở - Hà Nội
32. Nguyễn Hoàng Tùng 08/04 ĐH KHTN – ĐH Quốc Gia – Hà Nội
33. Đặng Thị Thuý Vân 18/07 Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội
34. Bùi Anh Vũ 13/09 K48 - Khoa CNTT – Đại học Bách Khoa - Hà Nội
35. Đào Nguyễn Vĩnh Yên 11/11 K42 - KT Ngoại thương – Đại học Ngoại Thương - Hà Nội

Giáo viên chủ nhiệm : cô Tạ Kim Toàn
 

uhauha

New Member
Lớp 12A1

Danh sách lớp A1 niên khoá 2000-2003

01. Ngô Đăng Hồng Anh 14/08/85 honganhcva
02. Đỗ Thanh Bình 31/08/85 dothanhbinh1985
03. Trần Thanh Bình 18/11/85 smillingface1985
04. Trịnh Ba Duy 24/09/85
05. Trịnh Tiến Đạt 15/02/85
06. Nguyễn Minh Đức 01/03/85
07. Nguyễn Đằng Giang 23/07/85
08. Trịnh Thị Thu Giang 02/08/85 dongsongthu85
09. Nguyễn Nam Hải 08/02/86 nguyennamhai2005
10. Đỗ Phẩm Hạnh 03/01/85
11. Nguyễn Văn Hiệp 14/01/85 thangkhobachkhoa
12. Trần Lê Hoa 27/11/85 lf_callalily
13. Nguyễn Huy Hoàng 21/12/85
14. Phạm Quốc Hoàng 10/05/85 kevil_pham
15. Vũ Thị Huế 02/02/85
16. Trần Quang Huy 17/08/85 beomap/conma_deptrai
17. Nguyễn Ngọc Khánh 18/07/85 hiepsitao
18. Nguyễn Trung Kiên 02/06/85 boyhettien
19. Nguyễn Thăng Long 24/11/85 oliver_win_18
20. Lê Phương Ly 22/12/85 tinhyeudoita123
21. Phùng Tuyết Mai 16/07/85 nemchuaranngon
22. Lê Thị Hải Minh 28/11/85 tacteo
23. Nguyễn Khánh Trường Minh 27/08/85 nobi_minh
24. Nguyễn Quang Minh 20/01/85
25. Nguyễn Hoài Nam 12/02/85 hoainam_ng122
26. Nguyễn Hoàng Nguyên 05/12/85 caca_tien_sinh
27. Nguyễn Thị Kim Oanh 26/05/85 oanhxoi
28. Vương Ngọc Phong 03/07/85
29. Lê Hùng Sơn 19/10/85
30. Nguyễn Thanh Tâm 13/06/85 suncva
31. Tạ Hồng Thanh 16/01/85
32. Phạm Trần Hương Thanh 10/10/85
33. Nguyễn Thu Thủy 28/12/85 thuthuy281285
34. Đặng Hồng Thái 27/09/85 tiamo27092004
35. Lê Hồng Thắng 24/07/85
36. Nguyễn Chí Thắng 24/05/85
37. Bùi Thị Thu Trang 14/09/85
38. Kiều Thùy Trang 16/06/85 jolie_fille1606
39. Nguyễn Quang Trung 09/02/85 luckytigervn
40. Nguyễn Anh Tuấn 26/05/85
41. Phạm Ngọc Tuấn 06/01/85 Ngoctuandainhan
42. Đào Mạnh Tuấn 29/04/85 dep_trai_ra_phet
43. Nguyễn Thị Thanh Tú 04/06/85
44. Ngô Thanh Tú 26/04/85 phonglantimcva
45. Phương Tường Vi 26/01/85
46. Phạm Hoài Vũ 19/07/85 vu_1907
47. Lê Thị Hải Yến 01/03/85

Giáo viên chủ nhiệm : cô Nguyễn Thị Nam 10/06/1955 8433387
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top