Danh sách học sinh các lớp niên khóa 1998 - 2001

Bop_31337

Member
Tớ tổng hợp lại danh sách các lớp của khóa 98-01 nhé : A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7(C); D1-D2-D3-D4-D5-D6;F. Vì trong năm cuối lớp C đổi tên thành A7.

Danh sách lớp A1 niên khoá 1998 - 2001

01. Giần Hải Anh 12/03/83
02. Lại Thu Anh 16/09/83
03. Nguyễn Hoàng Anh 25/01/84
04. Nguyễn Phương Anh 30/08/83
05. Trần Xuân Bách 22/01/83
06. Đinh Xuân Bắc 13/11/83
07. Nguyễn Phương Chi 30/05/83
08. Cao Xuân Hồng Diệp 24/05/83
09. Phạm Anh Dũng 15/11/83
10. Phạm Tiến Dũng 12/08/1983
11. Uông Việt Dũng 22/09/83
12. Nguyễn Duy Đoàn 25/09/83
13. Phan Hải Đăng 16/02/84
14. Nguyễn Đình Đường 16/10/83
15. Nguyễn Tiến Đạt 25/05/83
16. Nguyễn Tất Giang 17/12/83
17. Phạm Thị Thu Hà 25/08/83
18. Trần Như Hải 20/01/84
19. Nguyễn Chí Hiếu 06/01/84
20. Trần Tất Hiếu 27/05/83
21. Phạm Đình Hiệp 05/12/83
22. Lê Thị Hoa 27/10/83
23. Ngô Minh Hưng 19/07/83
24. Nguyễn Công Khanh 19/01/83
25. Đỗ Thị Diệu Linh 09/11/83
26. Thái Hoàng Liên 23/08/83
27. Bùi Minh Long 13/09/83
28. Đỗ Đức Long 20/01/83
29. Nguyễn Đức Nam 29/10/83
30. Phạm Nhật Minh 19/09/83
31. Lê Thị Mai Ngọc 02/09/83
32. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 18/05/83
33. Nguyễn Minh Ngọc 06/09/83
34. Nguyễn Tuấn Phong 17/06/83
35. Nguyễn Nam Phương 22/04/83
36. Phan Hồng Phương 10/03/83
37. Trần Hải Phương 28/04/83
38. Nguyễn Song Thái 04/06/83
39. Trần Thắng 07/02/83
40. Nguyễn Quang Thịnh 14/12/83
41. Nguyễn Đức Thịnh 10/11/83
42. Nguyễn Hoài Thu 04/04/83
43. Bùi Đức Trung 21/09/83
44. Nguyễn Thành Trung 02/03/83
45. Hoàng Minh Tuấn 21/09/83
46. Nguyễn Anh Tuấn 02/11/83
47. Nguyễn Minh Tuấn 08/04/83
48. Nguyễn Sơn Tùng 02/09/83

Giáo viên chủ nhiệm : cô Trần Thị Hanh (môn Hoá)
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top