Danh sách học sinh các lớp niên khóa 1995 - 1998

ban1D3

New Member
Danh sách lớp D3 (Anh, Pháp) niên khoá 1995 - 1998

01. Nguyễn Hải Anh
02. Đỗ Vũ Phương Anh
03. Bùi Phương Anh
04. Dương Mỹ Anh
05. Nguyễn Ngọc Bích
06. Hồ Mạnh Cường
06. Ngô Thanh Giang
07. Nguyễn Hoàng Hà
08. Nguyễn Phương Hà
09. Nguyễn Thu Hà
10. Tạ Thu Hà
11. Trịnh Thu Hằng
12. Nguyễn Hồng Hạnh
13. Trần Minh Hiền
14. Nguyễn Thảo Hiền
15. Nguyễn Thương Huyền
16. Nguyễn Liên Hương
17. Nguyễn Thanh Lan
18. Đinh Thuỳ Linh
19. Nguyễn Thuỳ Linh
20. Lê Yến Linh
21. Vũ Phương Mai
22. Tạ Nguyệt Minh
23. Hồ Bảo Quyên
24. Nguyễn NGọc Tú
25. Phạm Hương Thảo
26. Trần Quỳnh Trang
27. Nguyễn Thị thuý
28. Nguyễn Anh Thư
29. Vũ Thanh Vân
30. Nguyễn Thanh Xuân
 

khanh_kim

New Member
Danh sách lớp D3 (Anh, Pháp) niên khoá 1995 - 1998

01. Nguyễn Hải Anh
02. Đỗ Vũ Phương Anh
03. Bùi Phương Anh
04. Dương Mỹ Anh
05. Nguyễn Ngọc Bích
06. Hồ Mạnh Cường
06. Ngô Thanh Giang
07. Nguyễn Hoàng Hà
08. Nguyễn Phương Hà
09. Nguyễn Thu Hà
10. Tạ Thu Hà
11. Trịnh Thu Hằng
12. Nguyễn Hồng Hạnh
13. Trần Minh Hiền
14. Nguyễn Thảo Hiền
15. Nguyễn Thương Huyền
16. Nguyễn Liên Hương
17. Nguyễn Thanh Lan
18. Đinh Thuỳ Linh
19. Nguyễn Thuỳ Linh
20. Lê Yến Linh
21. Vũ Phương Mai
22. Tạ Nguyệt Minh
23. Hồ Bảo Quyên
24. Nguyễn NGọc Tú
25. Phạm Hương Thảo
26. Trần Quỳnh Trang
27. Nguyễn Thị thuý
28. Nguyễn Anh Thư
29. Vũ Thanh Vân
30. Nguyễn Thanh Xuân
Bây giờ mới biết lớp D3 khóa 95-98 đông nhỉ, ngày xưa cứ tưởng chỉ độ 20 ng thôi hay là danh sách cả D2 chuyên Anh nữa đấy. gì mà tới 4 bạn Hà, 3 bạn Linh. uh mà thấy 02 bạn Hiền với lại Quỳnh Trang là đúng rồi.
 

wushiyuxiu

New Member
Ê Giang, mãi hôm nay tao mới post reply được. Tao confirm tên tao là Vũ Thị Ngọc Tú đấy nhé. Tao sinh năm 1981 luôn đấy
 

ban1D3

New Member
Oé, mày học tiếng Tàu hả con? Sorry mày vì tao quáng gà nên đã thay tên đổi thị của mày nhớ, để tao xem xem có edit được không nào :D
 

khanh_kim

New Member
Danh dách lớp A3 khóa 95-98:
Thầy giáo Chủ nhiệm Nguyên Văn Liên (biệt hiệu Liên lùn) dạy Lý
1 Đặng Thị Huyền Anh 08-03-1981
2 Nguyễn Việt Anh 29-12-1980
3 Nguyễn Thị Lan Anh 23-10-1980
4 Triệu Hải Âu 02-02-1980
5 Nguyễn Kim Cương 27-11-1980
6 Trần Việt Cường 31-03-1980
7 Nguyễn Văn Chiến 04-02-1980
8 Nguyễn Tuấn Dương 16-02-1981
9 Lê Anh Đức 29-10-1980
10 Nguyễn Tô Giang 22-03-1980
11 Trần Thanh Hà 20-10-1980
12 Nguyễn Thị Thuý Hà 23-03-1980
13 Hoàng Vũ Hải 06-02-1980
14 Bùi Hồng Hạnh 07-10-1980
15 Nguyễn Thị Minh Hạnh 15-03-1980
16 Nguyễn Xuân Hiền 07-01-1980
17 Lê Như Hoa 08-11-1980
18 Lê Thị Thế Hoàng 24-07-1980
19 Nguyễn Quang Huy 30-08-1980
20 Trương Quốc Hùng 18-07-1980
21 Lê Thiết Hùng 20-09-1980
22 Lê Thị Thanh Huyền 26-03-1980
23 Nguyễn Thái Hưng 23-10-1980
24 Đỗ Giáng Hương 25-02-1980
25 Nguyễn Thị Thu Hương 27-06-1980
26 Nguữên Thị Thu Hường 09-12-1980
27 Nguữên Kim Khánh 25-11-1980
28 Tạ Đăng Khoa 02-06-1981
29 Nguyễn Kiên 05-04-1980
30 Đặng Nhật Linh 26-03-1981
31 Nguyễn Thái Linh 03-06-1980
32 Lê Thanh Linh 05-10-1980
33 Trần Hoài Nam 13-09-1981
34 Đoàn Ánh Phương Nam 26-09-1979
35 Dương Thành Nam 20-02-1980
36 Bích Thanh Nga 12-05-1980
37 Đào Thị Hồng Nhung 26-02-1980
38 Nguyễn Trung Phong 06-12-1980
39 Đặng Thị Thu Phương 08-04-1980
40 Nguyễn Thị Lan Phương 07-03-1980
41 Trịnh Như Sáng 02-06-1980
42 Tạ Minh Tập 19-01-1980
43 Quản Anh Tuấn 05-12-1979
44 Nghiêm Mạnh Tuấn 25-09-1980
45 Đào Thanh Tùng 28-03-1980
46 Hồ Ngọc Thành 09-02-1980
47 Nguyễn Việt Thắng 09-06-1980
48 Đõ Vân Thư 20-12-1980
49 Nguyễn Thị Thu Trang 17-06-1980
50 Tạ Quỳnh Trang 15-03-1980
51 Ngô Thế Trung 05-07-1980
52 Vũ Hùng Việt 16-11-1980
53 Hoàng Hải Việt 26-10-1980
 
Top