Đánh giá học sinh không được so sánh với học sinh khác

lion

Moderator
Staff member
Kết hợp đánh giá của giáo viên, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh và tự đánh giá của học sinh. Trong đó, đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. Đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, đặc biệt không so sánh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Đánh giá cũng dựa trên những nội dung cụ thể trong quá trình học sinh học tập tại trường. Cụ thể, đánh giá hoạt động học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục theo từng môn học và hoạt động giáo dục.

Học sinh phải biết tự đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá để biết kiểm soát quá trình học của mình.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top