CVA Online Band

6-wake me up when september ends
7-boulevard of broken dreams
********************
8-i'm just a kid

Em kết 3 bài này :D
Có 1 vài bài nhạc VN em hay chơi như Đám cưới chuôt -GTĐ
Ảo giác - Small fire
có được ko ?
 

BlackDragon

Active Member
Dũng đâu rồi ? Bắt đầu tiến hành đi chứ. Thống nhất 1 bài gì đi.
Đề cử thêm "And I love her" của The Beatles nữa, 3 guitars, 1 percussion
 
Top