Chào mừng các bạn A5

3bi_boy

New Member
al0 1234 ...al0 5678910... Tung` Tr0+? Lạ. sAu ba0 nhju ngAy` bj. bAn njck
:)>-:)>-:)>-
cha0` cAc' Anh cAc' chj. cAc' bAn. .....:">
vA` kjnk' cha0` mut' " Đồng" ( CT h0a' h0c.:"> ) đà bAn njck em :)>-
 
nhưng mà đấy không phải là Hạnh ;)) Đấy là My Vân mà. Mà tất nhiên là tớ thì làm sao mà so sánh với MV ;)).
Mà ấy làm cái gì mà nhanh chân nhanh tay thế hả?
Người ta vừa post bài xong đã nhảy ngay vào được :))
 
Top