Cách đăng nhập trên website !

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Chào các bạn,
Sau thời gian dài không hoạt động cũng như nhiều lý do khác nên diễn đàn đã không có sự thay đổi.
Nhưng hiện nay diễn đàn đã mở cửa hoàn toàn; do đó các bạn có thể đăng nhập với các cách thức sau:
1/ Đăng nhập bằng Username (tên truy cập)
2/ Đăng nhập bằng Email (email mà trước đây bạn đã khai báo trong quá trình đăng ký)
3/ Đăng nhập bằng Facebook (thông tin email & password facebook của bạn)

Lưu ý:
Trường hợp bạn đã có Username trước đây trên diễn đàn, nhưng lại muốn đăng nhập bằng Facebook cho tiện nhưng thông tin cũ (bài viết, tin nhắn) thì bạn làm như sau để kết nối Username trước đây với Facebook.
1/ Đăng nhập vào diễn đàn bằng Username/ Email (trước đây bạn khai báo trong quá trình đăng ký)
2/ Thay đổi thông tin Email trong phân thông tin cá nhân giống như email của Facebook (bạn đang dừng để vào facebook)
3/ Đăng nhập bằng Facebook (lúc này diễn đàn sẽ hỏi báo là có liên kết với Email trên diễn đàn hay không thì bạn hãy đồng ý)

Từ các lần sau bạn có thể đăng nhập bằng Username/ Email/ Facebook mà không bị ảnh hưởng gì
 
Top