Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho 4.536 giáo viên Tiếng Anh phổ thông

lion

Moderator
Staff member

Đối tượng và bồi dưỡng là giáo viên Tiếng Anh tiểu học, THCS và THPT chủ chốt của các sở GD&ĐT. Mỗi quận/huyện cử 7 giáo viên, bao gồm 6 giáo viên Tiếng Anh thuộc 3 cấp học và 1 chuyên viên phụ trách ngoại ngữ của phòng GD&ĐT đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ. Các quận, huyện không có chuyên viên phụ trách ngoại ngữ có thể lựa chọn 1 giáo viên Tiếng Anh thay thế.

Nội dung bồi dưỡng gồm năng lực tiếng Anh trong lớp học; ứng dụng CÔng nghệ thông tin và Truyền thông trong giảng dạy tiếng Anh và kỹ thuật dạy học tiếng Anh và hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông

Thời gian bồi dưỡng 15 ngày, chia làm hai đợt, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2014.

Bên cạnh các giáo viên cốt cán, Bộ GD&ĐT cũng tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh của các trường đăng ký xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ tại 40 tỉnh/thành phố

Nội dung bồi dưỡng gồm 3 hợp phần: Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; kỹ thuật dạy học tiếng Anh và hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông.

Ngoài ra còn có khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn (ở nước ngoài) cho giáo viên tiếng Anh của các trường xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

Đối tượng là giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS, THPT đạt kết quả cao nhất tại khóa “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh của các trường đăng ký xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ tại 40 tỉnh/thành phố” theo kế hoạch của Đề án NNQG 2020.

Mỗi tỉnh, thành phố được chọn cử 1 giáo viên tiểu học; 1 giáo viên THCS; 1 giáo viên THPT.

Nội dung bồi dưỡng: Phương pháp giảng dạy; ứng dụng CNTT&TT trong giảng dạy tiếng Anh; kiểm tra, đánh giá trong lớp học; lựa chọn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy; tổ chức và quản lý các chương trình tiếng Anh trực tuyến cho học sinh; tổ chức và quản lý các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh cho học sinh.

Thời gian từ 3 đến 5 tuần, trong khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2014. Nước đến (dự kiến) là Anh quốc, Hoa Kỳ, Úc hoặc New Zealand.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top