Bình chọn cho Mr CVA bạn yêu thích nhất

Bạn bình chọn cho 5 Mr nào?

 • 1 - Mr12D1 - Nguyễn Quang Anh

  Votes: 31 13.0%
 • 2 - Mr12A7 - Đoàn Trọng Hiếu

  Votes: 79 33.1%
 • 3 - Mr12A3 - Nguyễn Minh Hiếu

  Votes: 54 22.6%
 • 4 - Mr12A5 - Nguyễn Nhật Linh

  Votes: 31 13.0%
 • 5 - Mr12A2 - Nguyễn Thành Long

  Votes: 35 14.6%
 • 6 - Mr12D7 - Phan Anh Minh

  Votes: 38 15.9%
 • 7 - Mr12F - Đặng Trần Quân

  Votes: 33 13.8%
 • 8 - Mr12A6 - Trần Hiệp Quang

  Votes: 18 7.5%
 • 9 - Mr12D9 - Đặng Sơn Tùng

  Votes: 49 20.5%
 • 10 - Mr12S - Nguyễn Lê Vương

  Votes: 42 17.6%

 • Total voters
  239

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top