Bác nào tài năng giúp em cái này :D

Bọn em định cover lại bài đám cưới chuột
Nhưng đoạn solo dek nghe ra :">
Các phần khác em viết hết trên Guitar pro rồi :D
Bác nào giỏi thì bắt < or chế > hộ em đoạn solo nhớ :D
 
Top