Ảo thuật gia làm nhà tiên tri (Phan 1)

Skidrock

New Member

Biểu diễn:
Đầu tiên, bạn lấy từ bộ bài chín quân bài ngẫu nhiên, đưa khán giả và yêu cầu họ xáo đều rồi trải ra bàn. Sau đó bảo khán giả chọn thầm trong đầu một quân bài ( không nói ra ), tập trung nghĩ về nó trong vài giây. Thu bài và xáo kỹ.
Tiếp theo, bạn lấy ra ba đồng xu ( có thể mượn của khán giả ). Chia bài thành ba phần, yêu cầu khán giả đặt một đồng xu phía trước phần bài có chứa quân bài họ đã chọn. Bạn thu bài, chia lần hai, khán giả lại tiếp tục đặt đồng xu trước phần họ chọn. Lặp lại các thao tác trên lần thứ ba.
Bạn thu bài, chia làm ba phần ( úp mặt bài xuống ), đặt lên mỗi phần một đồng xu. Bạn đề nghị khán giả chỉ một đồng xu bất kỳ. Bạn lấy hai đồng xu trên hai phần bài còn lại, đặt vào phần bài khán giả vừa chọn.
Lật quân bài khán giả đã chọn và trình cho mọi người xem.
Hướng dẫn:

Đưa bài cho khán giả xáo lên, bảo họ chọn thầm một quân, rồi lại xáo lần nữa để mọi người thấy rằng không có sự sắp xếp gì ở đây. Chia bài thành ba phần, mỗi lần chia, khán giả đặt một đồng xu trước phần bài có quân bài họ đã chọn. Cả thảy là ba lần chia.
Bài được chia từ trái sang phải. Quân đầu tiên bên trái, quân thứ hai ở giữa, quân thứ ba bên phải, quân thứ tư bên trái,…chia hết chín quân bài. Như vậy mỗi phần bài sẽ có ba quân. Khán giả đặt đồng xu ở phần bài nào thì khi thu bài lại, bạn hãy đặt phần bài đó ở giữa hai phần kia.
Thực chất khán giả đã chỉ ra vị trí của quân bài họ chọn sau mỗi lần họ đặt đồng xu.
Hiệu quả của màn ảo thuật dựa trên một nguyên tắc khá đơn giản, đó là sử dụng các đồng xu. Bạn hãy chú ý vào vị trí đặt của các đồng xu khi thu bài lại, nhưng phải thật khéo léo, tránh để khán giá phát hiện.
Ví dụ như trong trường hợp này, khán giả chọn quân 6 bích. Sau lần chia thứ ba, khi bạn thu bài lại, quân 6 bích sẽ nằm ở vị trí thứ hai từ trên đếm xuống. Kết thúc, bạn cũng chia bài làm ba phần theo thứ tự từ trái sang phải( không ngửa lên mà úp các quân bài xuống) Quân 6 bích sẽ nằm ở phần bài chính giữa, vị trí giữa.
Yêu cầu khán giả chọn một đồng xu bất kỳ. Dù khán giả chọn thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả.
1. Nếu khán giả chỉ vào đồng xu ở phần bài giữa, lấy hai đồng xu ở hai phần kia rồi đặt vào phần bài này ( bạn sẽ có 3 đồng xu nằm trên phần bài giữa )
2. Nếu khán giả chỉ vào đồng xu bên trái hoặc phải, lấy đồng xu đó đặt vào phần bài giữa ( bạn sẽ có 2 đồng xu ở phần bài giữa, 1 đồng xu ở bên trái/ phải ) Kết quả như hình bên dưới. Bạn cứ tiếp tục lấy đồng xu đứng một mình và đặt lên phần bài chính giữa. Đây chỉ là một mẹo nhỏ trong tâm lý. Hành động di chuyển các đồng xu từ vị trí này sang vị trí khác hầu như khán giả không hề nhận biết.

Bạn hãy chạm vào các đồng xu đặt trên bài, đẩy nhẹ để tách ba quân bài ra. Sau đó lật lên và trình cho mọi người xem quân bài mà khán giả đã chọn ( dĩ nhiên luôn là quân ở giữa )
Chú ý: Chỉ diễn trò này một lần.
Nguồn: VanLinh.Net
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top