[Anime]Naruto

Deathknight

Active Member
Bắt đầu từ đoạn mà truyền hình đang bỏ dở nhé ;)
Session6:
Episode 131 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=PBDZNQP1
Episode 132 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=UCYDIM00
Episode 133 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=YHWH71KW
Episode 134 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=OC0KFA1R
Episode 135 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=Y2A9GABT
Episode 136 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=35ONQVWZ
Episode 137 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=H3WD2YBA
Episode 138 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=1M85VILV
Episode 139 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=IEPQCF76
Episode 140 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=NFNR7YA9
Episode 141 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=GCDU1EZR
Episode 142 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=2D9L29QD
Episode 143 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=OHQIEMBK
Episode 144 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=YBO49JT1
Episode 145 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=MYJ5SCBB
Episode 146 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=ETSCRBOZ
Episode 147-148 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=2L94MUES
Episode 149 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=83FSB66R
Episode 150 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=JD8EPM6M
Episode 151 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=PD1AUGEX
Episode 152 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=3SN7FIZD
Episode 153 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=K274OXKH
Episode 154 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=8E6BVJ4B
Episode 155 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=ZR32SCL9
Episode 156 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=PXTDJFD9
 

Deathknight

Active Member
Session 7:
Episode 157 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=XQNZX1SO
Episode 158 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=IBMBCFTD
Episode 159 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=F1EGGDKY
Episode 160 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=F2EBF9E5
Episode 161 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=WHJO3IHH
Episode 162 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=XANR4LGE
Episode 163 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=MYG28ESR
Episode 164 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=P9HCCGBU
Episode 165 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=2PWHI44Y
Episode 166-167 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=CLVPTKP0
Episode 168 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=KFYYWN1K
Episode 169 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=MWGUSFC9
Episode 170 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=RHTLNPY9
Episode 171 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=7VT4CGAW
Episode 172 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=IYS6OXD1
Episode 173 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=12GUAXAG
Episode 174 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=3BH94SS8
Episode 175 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=B5O2870E
Episode 176 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=W8V1TC6Y
Episode 177 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=X3GX7ADS
Episode 178 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=51SDZXV3
Episode 179 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=8MC6IC4L
Episode 180 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=P1V3TEH0
Episode 181 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=CVYL0PW8
Episode 182 http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=UWL98TO1
File format: .rmvb
Size: ~ 80 MB
 

mab

Member
Naruto bao giờ mới được tái bản (có bản quyền đây).:((
Giờ ở Vn đã ra tập 37 rùi nhưng chất lượng giấy ko tốt lắm, tui tính là khi nào NXB mua bản quyền rùi thì mua một thể. Nhưng mừ khi nào đây? :(( :(( :((
 

vision

Member
naruto công nhận càng ngày càng chán thật k hấp dẫn như hồi đầu.mà phim naruto đến tập 231 rùi thì phải
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top