7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2019-2020

lion

Moderator
Staff member
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi tới các Sở, ngành liên quan về thực hiện việc thu chi đầu năm học 2019 - 2020 trong đó, nhấn mạnh Ban đại diện cha mẹ học sinh không cho phép thu 7 khoản tiền.
Cụ thể, theo văn bản số 1772/UBND-KGVX gửi Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, UBND thành phố Hà Nội cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban. Ngoài ra, đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản.
1. Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường.
2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.
3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.
4. Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
6. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra lạm thu.
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top